Blog společnosti


Pro Vaše pohodlí jsme pro Vás připravili odpovědi na časté dotazy. V případě, že zde nenaleznete právě Váš dotaz, klidně nás kontaktujte. Rádi Vám pomůžeme!


Zajímá Vás téma které zde chybí? Klidně nám napište. Rádi Vám pomůžeme, ikdyž nejste zrovna naším klientem.


NadpisVloženoAutor
Sankce za nenahlášení počtu osob29.08.2019David Dalibába
Penále z prodlení, pokuty29.08.2019David Dalibába
Zdravotní pojištění při výkonu funkce30.08.2019Irena Milecká
Přítomnost notáře při změně stanov03.09.2019Irena Milecká
Kontrola spalinové cesty 4 Pa-Testem09.09.2019David Dalibába
Radiátory - společné prostory29.07.2020David Dalibába
Rozvody tepla vs. otopná soustava10.09.2019David Dalibába
Zdanění odměn členů výboru v roce 201912.09.2019David Dalibába
Pronájem společných prostor v domě SVJ13.09.2019David Dalibába
Kopírování a nahlížení do účta29.05.2020David Dalibába
Příjmy SVJ z pornájmu prostor08.06.2020David Dalibába
Domovní řád09.06.2020David Dalibába
Napadení shromáždění vlastníků10.06.2020David Dalibába
Spotřeba tepla - limity11.06.2020David Dalibába
Rozúčtování sužeb - prodej bytu14.06.2020David Dalibába
Prohlášení vlastníka - výtah14.06.2020David Dalibába
Povinnosti vlastníka30.07.2020David Dalibába
Profesionální předseda31.07.2020David Dalibába
Neodečtený vodoměr05.08.2020David Dalibába
Nabytí movitých věcí SVJ12.08.2020David Dalibába
Doručení nového evidenčního listu17.08.2020David Dalibába
Platební povinnosti člena SVJ24.08.2020David Dalibába
Výhradní užívání garáže04.09.2020David Dalibába
Stavební úpravy bez povolení výboru07.09.2020David Dalibába
Výstavba sklepních kojí29.09.2020David Dalibába
Hlasovaní mimo zasedání - per rollam30.09.2020David Dalibába
Úprava předkupního práva13.10.2020David Dalibába
Pronájem pozemku před domem14.10.2020David Dalibába
Plná moc k zastupování shromáždění19.10.2020David Dalibába
Změna účelu užívání prostoru19.10.2020David Dalibába
Dostupnost informací o BJ22.10.2020David Dalibába
Podnět vlastníků-svolání shromáždění 04.11.2020David Dalibába
Prodej společných prostor04.11.2020David Dalibába
Oprava, rekonstrukce polečné části06.11.2020David Dalibába
Oprava - nedostatek teplé vody11.01.2021David Dalibába
Odečty poměrových měřidel a vyúčtování25.01.2021David Dalibába
Prostory ve výlučném užívání26.01.2021David Dalibába
Kogentní a dispozitivní normy27.01.2021David Dalibába
Přechod dluhů na nabyvatele jednotky28.01.2021David Dalibába
Zápočet závazků a pohledávek30.01.2021David Dalibába
Povinnost vlastníka řídit se pravidly01.02.2021David Dalibába
Odstoupení člena výboru vzaté zpět02.02.2021David Dalibába
Směrnice SVJ pro stanovení nákladů 03.02.2021David Dalibába
Přenesení odpovědnosti výboru09.02.2021David Dalibába
Vymáhání pohledávek - dluhu10.02.2021David Dalibába
Ověření správné funkce patního vodoměru15.02.2021David Dalibába
Paušální odměna výboru22.02.2021David Dalibába
Náklady - rozúčtování služeb25.02.2021David Dalibába
Poskytování teplé vody01.03.2021David Dalibába
Dodávku vody a odpadních vod02.03.2021David Dalibába
Provoz výtahu03.03.2021David Dalibába
Osvětlení společných prostor v domě04.03.2021David Dalibába
Úklid společných prostor05.03.2021David Dalibába
Odvoz odpadních vod08.03.2021David Dalibába
Příjem rozhlasové a televizní signálu09.03.2021David Dalibába
Způsob zaúčtování nákladů18.03.2021David Dalibába
Zdroje krytí nákladů 19.03.2021David Dalibába
Vyúčtování služeb23.03.2021David Dalibába
Příspěvky na správu24.03.2021David Dalibába
Přijaté úhrady úroků z prodlení29.03.2021David Dalibába
Odvody z odměny funkcionářů30.03.2021David Dalibába
Úvod do problematiky dlužníků12.04.2021David Dalibába
Platební povinnosti člena SVJ13.04.2021David Dalibába
Prodlení s platební povinností14.04.2021David Dalibába
Následky prodlení s úhradou 15.04.2021David Dalibába
Smluvní pokuta pro případ prodlení 16.04.2021David Dalibába
Přerušení dodávek energií dlužníkovi19.04.2021David Dalibába
Mimosoudní řešení pohledávek20.04.2021David Dalibába
Započtení pohledávek21.04.2021David Dalibába
Uznání dluhu22.04.2021David Dalibába
Soudní vymáhání pohledávek23.04.2021David Dalibába
Předběžné opatření26.04.2021David Dalibába
Předběžné opatření26.04.2021David Dalibába
Náležitosti žaloby27.04.2021David Dalibába
Náhrada nákladů řízení28.04.2021David Dalibába
Postup při exekuci29.04.2021David Dalibába
Změna vlastnictví jednotky30.04.2021David Dalibába
Uveřejňování dlužníků03.05.2021David Dalibába
Uplatnění pohledávky - insolvence04.05.2021David Dalibába
Úrok z prodlení05.05.2021David Dalibába
Náklady spojené s běžnou údržbou bytu16.08.2021David Dalibába
Finanční podpora16.08.2021David Dalibába
Služby spojené s užíváním bytu18.08.2021David Dalibába
Zápis do veřejného rejstříku23.08.2021David Dalibába
Úprava rekonstrukce bytu24.08.2021David Dalibába
Odměna výboru - nižších příspěvek03.11.2022David Dalibába
Příjmy vlastníků SVJ04.11.2022David Dalibába
Příspěvky – fond oprav07.11.2022David Dalibába
Úvěr v rámci SVJ08.11.2022David Dalibába
Úhrady úroků z prodlení09.11.2022David Dalibába
Rozhodnutí shromáždění25.11.2022David Dalibába
Dotazy pro správce nemovitostí27.11.2022David Dalibába
Společné části domu29.11.2022David Dalibába
Datové schránky30.11.2022David Dalibába
Vypořádání přeplatků a nedoplatků05.12.2022David Dalibába
Nahlížení do podkladů k vyúčtování14.12.2022David Dalibába
Paušální platba nájem bytu30.12.2022David Dalibába
Drobné opravy bytu14.1.2022David Dalibába
Rozúčtování nákladů na vytápění15.1.2022David Dalibába
Rozúčtování nákladů na TUV15.1.2022David Dalibába
Prevence sporů z odpovědnosti15.1.2022David Dalibába
Vyhlášky, zákony, nařízení vlády26.2.2022David Dalibába
Ohlášení a společný souhlas23.6.2023David Dalibába
Stavby, u kterých stačí územní souhlas2.7.2023David Dalibába
Změna dodavatele plynu, elektřiny - výbor29.7.2023David Dalibába
Kontrola objektu3.8.2023David Dalibába
Údržba budov8.8.2023David Dalibába
Plánování údržby a oprav9.8.2023David Dalibába
Pasport objektu10.8.2023David Dalibába
Využití pasportů při správě objektu14.8.2023David Dalibába
Výskyt tepelných mostů20.8.2023David Dalibába
Trhliny na domě20.8.2023David Dalibába
SVJ a koupě pozemku kolem domu11.10.2023David Dalibába
Celkový počet článků:113Aktualizováno dne: 15. 04. 2024
Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.