Facility management


Facility management je metoda, jak vzájemně sladit pracovníky, pracovní činnosti a pracovní prostředí a je klíčem k efektivnějšímu a výnosnějšímu způsobu hospodaření. Jeho přínosem je především transparentnost nákladů a využití potenciálu objektu. Cílem je efektivně podporovat hlavní podnikatelský program klienta – tzv. Core Business.

Facility management chápeme jako službu zajišťující majiteli objektu návratnost jeho investice prostřednictvím spokojených nájemníků v plně obsazeném, inteligentním a z hlediska provozních nákladů optimálně fungujícím objektu. S ohledem na přání a potřeby zákazníka organizujeme a řídíme služby tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší úspory provozních nákladů bez omezení funkčnosti objektu.

Spolupracujeme na bázi vzájemné důvěry. Jsme transparentní a otevření. Uvědomujeme si, že svět není dokonalý, ale snažíme se dokonalosti přibližovat ve všem, co děláme.


Naše služby v rámci facility managementu

Facility management
 • Technická správa nemovitostí
 • Úklidové služby a údržba zeleně
 • Recepční služby
 • Administrativní služby
 • Zajištění chodu objektu (provoz a údržba technologií a zařízení)
 • Revizní činnost, kontroly, obsluha a odstranění závad na technickém zařízení
 • Technická administrativa a dokumentace
 • Havarijní služby
 • Drobná stavební údržba objektu
 • Energetické služby a odpadové hospodářství
 • PO a BOZP
 • Správa nemovitostí – Property management

Informační systém - služba zdarma

Všichni naši zákazníci mají možnost zcela zdarma používat náš vlastní informační systém, který slouží zejména pro přehled naší práce a pro důležitou obchodní komunikaci. V systému si zákazník může například kontrolovat fakturace, platby, dlužníky, revize, prohlížet veškeré komunikace atp. Může zadávat objednávky nebo speciální požadavky, upravovat smluvní podmínky. Může také zadávat úkoly našim zaměstnancům, řešit reklamace či plánovat schůzky se zástupci naší společnosti.

Plánujeme, organizujeme, řídíme a kontrolujeme

Roky zkušeností nás naučily dobře plánovat a organizovat nejen naší práci, ale především práci našich zaměstnanců. Nejen, že náš management řídí a koordinuje, ale také kontroluje a vyhodnocuje celkovou práci celé naší společnosti. K tomu všemu nám výrazně pomáhá již výše zmiňovaný informační systém KD systém CRM, který byl naprogramován na základě dlouholetých zkušeností zakladatele a majitele firmy.

Kontrola procesů

Jako jediná správcovská firma na trhu měříme výkonnost všech procesů pomocí systému KPI - Key Performance Indicators. Zákazníkům následně poskytujeme reporty s výsledky měření, které společně vyhodnotíme. Po vyhodnocení provedeme potřebná opatření vedoucí ke zlepšení všech procesů.

Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.