Profesionální výkon funkce předsedy


Má vaše společenství vlastníků (SVJ) problémy při volbě členů výboru či předsedy společenství? Hledáte těžko někoho, kdo by byl ochotný převzít zodpovědnosti a závazky, které s sebou funkce ve statutárním orgánu nese? Obáváte se, kdo bude hradit případné škody?


Rádi Vás provedeme celý procesem. Vše potřebné vyřídíme kompletně za Vás zcela zdarma, stačí nás jen kontaktovat!


Jak zajistit profesionálního předsedu

Nutné kroky k přechodu na profesionálního předsedu SVJ
 • upravit stanovy SVJ tak, aby umožnily zvolit jako předsedu fyzickou či právnickou osobu, která v domě nevlastní jednotku
 • domluvit se na vytvoření kontrolní komise nebo funkce revizora
 • svolat shromáždění, odsouhlasit změny stanov a zvolit osoby do kontrolní komise či funkce revizora
 • na osobní schůzce vám zodpovíme všechny vaše otázky
 • připravíme Vám návrh na změnu stanov SVJ, aby vše proběhlo podle zákona
 • pomůžeme vám svolat shromáždění vlastníků
 • na shromáždění představíme profesionálního předsedu SVJ a zodpovíme všechny otázky
 • po odsouhlasení předsedy podepíšeme potřebné smlouvy a převezmeme správu domu
 • provedeme důkladný audit všech náležitostí a připravíme zprávu a plán aktivit na další období
 • jednání ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud si je shromáždění nevyhradilo
 • svolání shromáždění vlastníků (minimálně 1x ročně)
 • příprava materiálů, pozvánek, zajištění prezence, řízení a organizace jednání shromáždění vlastníků jednotek, zajištění zápisu z jednání
 • pravidelné porady se správcem objektu
 • pravidelné kontroly objektu za účasti správce
 • pravidelná přítomnost na objektu pro osobní kontakt s vlastníky jednotek k projednání požadavků a operativních připomínek, v ostatních případech je k dispozici prostřednictvím emailu a telefonického spojení
 • vypracování návrhu výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsobu rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky a jeho předložení ke schválení shromáždění
 • kontrola vyúčtování nákladů spojených s užíváním jednotek
 • odpovědnost za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a její předložení shromáždění ke schválení
 • odpovědnost za vedení písemností (vedení evidence členů společenství), zápisů ze shromáždění, usnesení apod.
 • sjednávání dohod o provedení prací, o dodávce služeb a kontrola kvality jejich provedení, úhrada za provedené dodávky služeb, uzavírání příslušných smluv
 • činit opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku a záloh na služby
 • dohlížet na výkon činnosti správce a provádět jeho kontrolu

Informační systém - služba zdarma

Všichni naši zákazníci mají možnost zcela zdarma používat náš vlastní informační systém, který slouží zejména pro přehled naší práce a pro důležitou obchodní komunikaci. V systému si zákazník může například kontrolovat fakturace, platby, dlužníky, revize, prohlížet veškeré komunikace atp. Může zadávat objednávky nebo speciální požadavky, upravovat smluvní podmínky. Může také zadávat úkoly našim zaměstnancům, řešit reklamace či plánovat schůzky se zástupci naší společnosti.

Plánujeme, organizujeme, řídíme a kontrolujeme

Roky zkušeností nás naučily dobře plánovat a organizovat nejen naší práci, ale především práci našich zaměstnanců. Nejen, že náš management řídí a koordinuje, ale také kontroluje a vyhodnocuje celkovou práci celé naší společnosti. K tomu všemu nám výrazně pomáhá již výše zmiňovaný informační systém KD systém CRM, který byl naprogramován na základě dlouholetých zkušeností zakladatele a majitele firmy.

Komunikace je základ

Spolupracujeme na bázi vzájemné důvěry. Jsme transparentní a otevření. Uvědomujeme si, že svět není dokonalý, ale snažíme se dokonalosti přibližovat ve všem, co děláme. Veškerým Vašim požadavkům se věnujeme okamžitě. E-mailovou komunikaci vyřizujeme do 60 minut.

Kontrola procesů

Jako jediná správcovská firma na trhu měříme výkonnost všech procesů pomocí systému KPI - Key Performance Indicators. Zákazníkům následně poskytujeme reporty s výsledky měření, které společně vyhodnotíme. Po vyhodnocení provedeme potřebná opatření vedoucí ke zlepšení všech procesů.

Přenechte nám své starosti

Poskytujeme veškerý servis spojený se správou či provozem a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor, kde se postaráme i o přilehlé okolí. Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení. Zajistíme kompletní správu nemovitosti s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů představenstva nebo majitelů budov.

Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.