Změna správcovské společnosti


Předejte nám své starosti se správou objektu a my je vyřešíme k Vaší spokojenosti. Zajistíme kompletní správu nemovitosti s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů družstva nebo majitelů budov. O správu Vaší nemovitosti se postará náš tým zkušených odborníků, kteří se správou nemovitostí zabývají již řadu let.


Nebojte se změnit současnou situaci. Změna správce s naší pomocí je snadná. Vše potřebné vyřídíme kompletně za Vás zcela zdarma, stačí nás jen kontaktovat!


Postup zahájení výměny správce

Co musí zajistit společenství
  • Výběrové řízení na nového správce - je dobré vědět, co přesně Váš dům potřebuje a které služby Vám poskytuje Váš současný správce. Zkuste smlouvu s novým správcem uzavřít na dobu určitou, popřípadě si stanovit zkušební lhůtu. Je nutné nezapomenout vše zanést do smlouvy s novým správcem.
  • Svolat shromáždění společenství vlastníků jednotek - s tímto Vám rádi ZDARMA pomůžeme.
  • Na shromáždění společenství vlastníků jednotek je nutné, aby se přítomní vlastníci dohodli na změně správce. Je nutné aby schválili výpověď stávajícího správce (pokud nějaký existuje) a aby se usnesli na tom, kdo bude novým správcem. Správně by mělo shromáždění vlastníků schvalovat i obsah smlouvy se správcem, ale zpravidla se to tak neděje. Pro odsouhlasení změny správce je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů (aby bylo shromáždění usnášení schopné musí být přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů – tedy nadpoloviční většinu vlastnických podílů v domě).
  • Podání výpovědi stávajícímu správci.
  • Uzavření smlouvy s novým správcem.

Převzetí kompletní dokumentace k objektu

Evidenční část

 • hlášenky s údajem o výši předpisu jednotlivých vlastníků (fond oprav, jednotlivé služby)
 • evidenční listy, od každého vlastníka (rozměr bytu + počet osob)
 • spojová čísla vlastníků pokud dům využívá služeb České pošty SIPO
 • seznam dlužníků - spolu s rozpisem dluhů jednotlivých vlastníků do fondu oprav a za služby

Technická část

 • prohlášení vlastníka, návrh na zapsání do Obchodního rejstříku společenství
 • notářský zápis včetně stanov společenství
 • projektová dokumentace domu, popř. pasport domu
 • revizní zprávy (plyn, elektřina, hromosvod, požární revize, výtah aj.)
 • smlouvy na SVJ – předání smluv + dopis dodavatelům s oznámením adresy nového správce
 • vypovězené smlouvy předchozím správcem + uzavření nových
 • poslední odečty teplé a studené vody - pokud si vlastníci dělají sami
 • předávací protokoly nebo Smlouvy o dílo na veškeré opravy či úpravy, kde ještě platí záruční doba

Účetnictví

 • rozvahu
 • výkaz zisků a ztrát
 • přílohu k účetní závěrce
 • pokud bylo podáno daňové přiznání - jeho kopii
 • obratovou předvahu, popř. inventarizaci účtů
 • pokud jsou vypláceny mzdy - veškerou dokumentaci: mzdové listy, přihlášky a odhlášky na OSSZ a ZP
 • registraci na FÚ pokud byla podána
 • vyúčtování služeb - přehled výsledků z vyúčtování
 • obratovou předvahu
 • hlavní knihu po jednotlivých účtech (popř. účetní deník)

  Okamžitá digitalizace všech dokumentů

  • veškerou dokumentaci okamžitě převedeme do elektronické podoby
  • provedeme podrobný rozbor smluv s dodavateli
  • zašleme Vám kompletní podrobnou analýzu jak smluv, tak celkového stavu nemovitosti
  • na základě rozboru zahájíme spolupráci dle vzájemné dohody
  • následně budete mít všechna data online, kdykoliv plně k dispozici
Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.