Správa nájemních bytů


Spolupracujeme na bázi vzájemné důvěry. Jsme transparentní a otevření. Uvědomujeme si, že svět není dokonalý, ale snažíme se dokonalosti přibližovat ve všem, co děláme.

Naše služby v rámci správy nájemních bytů

  • konzultace k určení výše nájmu za nemovitost - s pomocí odborníka Vám dokážeme poměrně přesně určit cenu za kterou se nemovitost pronajme
  • nalezení vhodného nájemce – toho docilíme inzercí na nejnavštěvovanějších realitních serverech a spoluprácí s profesionálními realitními kancelářemi
  • příprava a podpis potřebných dokumentů – nájemní smlouva je zpravidla vypracována přesně dle Vašich požadavků a zadání, případně návrh nájemní smlouvy pro Vás vypracujeme; nájemní smlouva je vždy vypracována s ohledem na  případy, které chrání vlastníka od neplatiče
  • zajištění převodu smluv na dodávku médií (plyn, elektřina, vodné/stočné, atd.) – převod smluv médií na nájemníka ušetří majiteli nemovitosti starost s rozúčtováním nákladů a zamezí případným vysokým nedoplatkům v případě neplacení těchto služeb nájemníkem, nebo při abnormální spotřebě
  • předání bytu spolu se seznamem vybavení - předávaný byt, případně nebytový prostor je vždy uklizen a připraven k pronájmu; spolu s nájemní smlouvou podepisuje nájemce i předávací protokol, ve kterém je mimo stavů měřidel zapsáno i jednotlivé vybavení bytu
  • kontroly pronajaté nemovitosti – minimálně jedenkrát ročně navštěvuje náš kontrolní pracovník pronajaté nemovitosti za účelem kontroly stavu; kontrolujeme funkčnost spotřebičů, počet osob užívající pronajatou nemovitost a zda nedochází k porušování nájemní smlouvy
  • kontrola včasného placení nájemného – naše společnost využívá vlastní know-how zvláštních účtů, které jsou zakládány pro každého klienta, a zajišťují mu maximální bezpečnost; je nutné podotknou, že tyto účty jsou bez měsíčních poplatků; tento systém umožňuje aktuální kontrolu placení nájemného, dále ale není správce oprávněn jakkoliv disponovat s penězi vlastníka nemovitosti
  • roční pře-účtování služeb nájemníkovi – při ukončení nájemní smlouvy, popřípadě jednou ročně když obdržíte od správce domu vyúčtování různých služeb a poplatků, zajišťujeme pře-účtování těchto na nájemníka

Cena za výše uvedené služby při správě nájemních bytů a nebytových prostor je počítána z ceny nájemného bez poplatků uvedeného v nájemní smlouvě a to ve výši 10% + DPH. Splatná je pouze za měsíce ve kterých je nemovitost obsazena nájemníkem. V měsících kdy není byt/nebytový prostor pronajat nic neplatíte. Je možno uplatnit množstevní slevy, případně využít naší klasické služby správy nemovitostí.

Informační systém - služba zdarma

Všichni naši zákazníci mají možnost zcela zdarma používat náš vlastní informační systém, který slouží zejména pro přehled naší práce a pro důležitou obchodní komunikaci. V systému si zákazník může například kontrolovat fakturace, platby, dlužníky, revize, prohlížet veškeré komunikace atp. Může zadávat objednávky nebo speciální požadavky, upravovat smluvní podmínky. Může také zadávat úkoly našim zaměstnancům, řešit reklamace či plánovat schůzky se zástupci naší společnosti.

Individuální přístup rodinné firmy

Přistupujeme individuálně ke každé zakázce. S námi se dohodnete na malém i na velkém projektu. Zázemí rodinné firmy zákazník pocítí již při kontaktu s našimi zaměstnanci. Konstruktivně řešíme jakýkoliv požadavek, žádost či dotaz. Samozřejmostí je informování o výsledcích či postupech řešení. Tím se značně lišíme od konkurence.

Plánujeme, organizujeme, řídíme a kontrolujeme

Roky zkušeností nás naučily dobře plánovat a organizovat nejen naší práci, ale především práci našich zaměstnanců. Nejen, že náš management řídí a koordinuje, ale také kontroluje a vyhodnocuje celkovou práci celé naší společnosti. K tomu všemu nám výrazně pomáhá již výše zmiňovaný informační systém KD systém CRM, který byl naprogramován na základě dlouholetých zkušeností zakladatele a majitele firmy.

Kontrola procesů

Jako jediná správcovská firma na trhu měříme výkonnost všech procesů pomocí systému KPI - Key Performance Indicators. Zákazníkům následně poskytujeme reporty s výsledky měření, které společně vyhodnotíme. Po vyhodnocení provedeme potřebná opatření vedoucí ke zlepšení všech procesů.

Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.