Ekonomický servis


Ekonomický servis je nedílnou součástí správy nemovitosti. Je velice důležité se problematice ekomomie v rámci objektu věnovat opravdu s velkou pečlivostí a krátkou reakční dobou. S naší společností se zbavíte starostí s dlužníky, budeme Vás informovat o všech možných finančích úsporách. Předejte nám své starosti se správou objektu a my je vyřešíme k Vaší spokojenosti.

Naše služby v rámci ekonomického servisu

  • předepisovat a kontrolovat veškeré zálohové platby (na úhradu nákladů spojených se správou domu a na úhrady za plnění spojení s užíváním jednotky)
  • vymáhat dlužné platby včetně příslušenství jakož i náhrady za škody na spravovaném majetku (vedení přehledu neplatičů, upomínky – první upomínka v ceně, příprava podkladů pro žaloby, součinnost v průběhu soudních řízení)
  • podávat příkazci čtvrtletně, vždy do konce měsíce následujícího po skončení čtvrtletí přehled neplatičů zálohových plateb
  • zajistit provedení a následně předat příkazci vyúčtování tepla, teplé vody a dalších služeb spojených s užíváním jednotek
  • individuální změny předpisů na žádost vlastníků

Informační systém - služba zdarma

Všichni naši zákazníci mají možnost zcela zdarma používat náš vlastní informační systém, který slouží zejména pro přehled naší práce a pro důležitou obchodní komunikaci. V systému si zákazník může například kontrolovat fakturace, platby, dlužníky, revize, prohlížet veškeré komunikace atp. Může zadávat objednávky nebo speciální požadavky, upravovat smluvní podmínky. Může také zadávat úkoly našim zaměstnancům, řešit reklamace či plánovat schůzky se zástupci naší společnosti.

Plánujeme, organizujeme, řídíme a kontrolujeme

Roky zkušeností nás naučily dobře plánovat a organizovat nejen naší práci, ale především práci našich zaměstnanců. Nejen, že náš management řídí a koordinuje, ale také kontroluje a vyhodnocuje celkovou práci celé naší společnosti. K tomu všemu nám výrazně pomáhá již výše zmiňovaný informační systém KD systém CRM, který byl naprogramován na základě dlouholetých zkušeností zakladatele a majitele firmy.

Komunikace je základ

Spolupracujeme na bázi vzájemné důvěry. Jsme transparentní a otevření. Uvědomujeme si, že svět není dokonalý, ale snažíme se dokonalosti přibližovat ve všem, co děláme. Veškerým Vašim požadavkům se věnujeme okamžitě. E-mailovou komunikaci vyřizujeme do 60 minut.

Kontrola procesů

Jako jediná správcovská firma na trhu měříme výkonnost všech procesů pomocí systému KPI - Key Performance Indicators. Zákazníkům následně poskytujeme reporty s výsledky měření, které společně vyhodnotíme. Po vyhodnocení provedeme potřebná opatření vedoucí ke zlepšení všech procesů.

Přenechte nám své starosti

Poskytujeme veškerý servis spojený se správou či provozem a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor, kde se postaráme i o přilehlé okolí. Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení. Zajistíme kompletní správu nemovitosti s minimální osobní účastí výboru SVJ, majitelů domu, developerů, členů představenstva nebo majitelů budov.

Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.