Etický kodex Public Relations


S vědomím důležitosti etických principů v oblasti komunikace a se snahou po co nejvyšší transparentnosti se zavazujeme dodržovat základní standardy níže uvedené v kodexu.

Základní standardy:

 • budovat a chránit dobré jméno a profesní pověst oboru Public Relations
 • podporovat otevřenou komunikaci a svobodný tok informací
 • respektovat pravidla podnikatelské etiky a ostatní obecně uznávaná morální pravidla
 • respektovat právo třetích stran na svobodné vyjádření jejich názoru
 • respektovat důvěrnost informací a zachovávat obchodní tajemství, nezneužívat neveřejné informace
 • respektovat dohodnuté smluvní podmínky
 • nepodmiňovat zveřejnění zpravodajských informací objemem finančních prostředků vynaložených na inzerci
 • podporovat svobodnou volbu zadavatelů vybrat si ke spolupráci jakýkoli PR subjekt působící na trhu i bez výběrového řízení pokud tak umožňuje zákon, avšak nevypisovat výběrová řízení proforma
 • podporovat a stále pracovat na větší transparentnosti a objektivnosti výběrových řízení
 • pracovat s pravdivými a přesně formulovanými informacemi tak, aby jejich příjemce neuváděly v omyl, a záměrně nezkreslovat původ informací
 • nepodporovat korupční prostředí
 • odmítnout zakázku či úkol, pokud je v rozporu s principy Etického kodexu
 • definovat cíle PR aktivit tak, aby byla předem vyjasněna očekávání, usilovat o jejich naplnění a současně se bránit přijímat závazky, které nelze dodržet
Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.