Náklady spojené s běžnou údržbou bytu

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu

Otázka

Co vše by měl hradit nájemník v rámci běžnou údržbou bytu?

Odpověď

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádí obvykle při dalším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění plynu spotřebičů, malování včetně oprav omítek, tetování a čištění podlah a podlahových krytin, obkladů stěn, Drátkování, broušení ale kování podlah, čištění zanesených odpadu ke stoupačkám a vnitřní nátěry.

Nájemce dále zajišťuje preventivní prohlídky předmětu vnitřní ho vybavení bytu a jejich čištění například revize plynového kotle. Nájemce však neplatí a nezajišťuje pravidelné elektro a plyn revize rozvodu, které jsou povinnosti pronajímatele. Nájemce hradí pronajímateli též náklady na čištění používaných komínu.

Často se vyskytují dotazy na údržbu odpadu. Mezi povinnosti nájemce patří čištění zanesených odpadu až ke stoupačce. Pronajímatel je povinen zajistit opravy prasklého potrubí mezi dřezem a stoupačkou včetně případných zednických prací. Tyto práce nejsou drobnými opravami v bytě ani údržbou bytu, pokud je nájemce sám nezpůsobil.

Mezi další práva nájemce patří právo chovat v bytě zvíře, nezpůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domů obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolaly chov zvířete potřebuju zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, má nájemce povinnost tyto náklady pronajímateli uhradit. Zda zvíře působí, či nepůsobí obtíže nepřiměřené poměrům v domě, je nutné posuzovat jednotlivě vždy pro konkrétní případ. Bude jistě rozdíl, pokud nájemce bude chovat zvíře, které se v domácnosti běžně vyskytuje, či naopak do bytového domu spíše nepatří z hlediska následků nebezpečí v případě úniku zvířete.

Úprava práv a povinností nájemce a pronajímatele týkající se členů nájemcovi domácnosti je obsahem ustanovení paragrafu 2272 a 2273 občanského zákoníku.

Předně nájemce má právo přijímat ve své domácnosti kohokoliv. Pronájem si je podstatné, že v pronajatém bytě vede svojí domácnost. Proto mu nemůže být bráněno, aby ve své domácnosti přijímá návštěvy. Návštěva, bohužel, není občanským zákoníkem ani jiným právním předpisem definována, není tedy zcela zřejmé, v jaké chvíli by už měl nájemce přihlásit osobě, které domácnosti přijal, ke službám. Analogicky můžeme vyjít z ustanovení paragrafu 2272, které říká, že přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli, neučinili to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že vážně porušil svou povinnost. Zákona číslo 67/2013 Sb., vymezuje osoby rozhodné pro rozúčtování služeb tak, že jim jsou nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než dva měsíce průběhu zúčtovacího období.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.