Úprava rekonstrukce bytu a následná úhrada škody

Úprava rekonstrukce bytu

Otázka

Jak postupovat, pokud soused provádí rekonstrukci při které došlo ke škodě na mém bytě?

Odpověď

Úprava rekonstrukce bytu a následná úhrada škody

Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.

Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravy, úpravy, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží k výlučném užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

Při poškození jednotky provádění prací, nahradí vlastníku jednotky škodu společenství vlastníků, a nevzniklo-li, nahradí jí poměrně spoluvlastnici domu. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastní jednotky, nahradí škodu sám.

Na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnosti uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.