Náklady - Rozúčtování - odvoz odpadních vod a čištění jímek

Odvoz odpadních vod

Otázka:

Jak bychom měli připravit rozúčtovací Odvoz odpadních vod a čištění jímek ? Nechceme nechat přípravu na správě domu.

Odpověď:

Odvoz odpadních vod a čištění jímek = není-li společenství vlastníků určeno jinak, rozúčtování této služby se obecně provádí podle počtu osob. O počtu osob platí shodně to, co bylo uvedeno provozu výtahu, tedy počtem osob se souladu s ustanovením § 2 písm. G bod dvě zákona o službách myslí vždy vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u nichž mít za to, že s ní budou žít v jednotce po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období. Vlastník má za povinnost oznámit společenství vlastníků písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu těchto osob pod hrozbou pokuty dle paragrafu 13 zákona o službách

V dalších článcích uvedeme jednotlivé služby s možností rozúčtování - Vaše spolehlivá Správa nemovitostí"

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.