Uznání dluhu společenství vlastníků jednotek

Uznání dluhu

Otázka

Je potřeba před vymáháním pohledávek, mít podepsané uznání dluhu?

Odpověď

Uznání dluhu

Uznání dluhu je utvrzení dluhu, které slouží k posílení postavení společnosti vlastníků jako věřitele vůči dlužníkovi, i když samotné úhradě dluhu nedochází. Jedná se nicméně o prakticky instrument, který má své opodstatnění. Písemným prohlášením vlastníka jednotky, že uznává půjdu zaplatit svůj dluh vůči společenství vlastníků co do důvodu a výše, totiž dochází k přerušení běhu promlčecí doby, přičemž počne běžet nová promlčecí doba – teď desetiletá. Urči-li však dlužník V uznání i dobu, od které jdu k splní, proč se Právo za 10 let od posledního dne tak to určené doby. Společenství vlastníků tak má možnost po delší dobu uplatnit svůj nárok na zaplacení pohledávky vůči svým členům u soudu, což lze využít k jednání o mimosoudním vyrovnání.

Uznání ne promlčeného dluhu může dojít i konkludentně – není potřeba prohlášení v písemné formě – pokud dlužník platí úroky, pak se placení považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí, rovněž pokud dlužník platí na svůj dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, že lis okolností usoudit, že tím doplněním dlužník uznal i zbytek dluhu.

Jelikož je problematika v rámci dluhů SVJ velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde. Váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.