Náklady - rozúčtování služeb

Náklady - rozúčtování služeb

Otázka:

Jak bychom měli připravit rozúčtovací klíč? Nechceme nechat přípravu na správě domu.

Odpověď:

Náklady na plnění spojené s užíváním jednotek upravuje v obecné rovině zákon 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostoru v domě s byty, v platném změní (zákon o služba). V § 3 tohoto zákona je uveden příkladný výčet těchto služeb dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvedení odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizní ho signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu s tím, že společenství vlastníků může k těmto službám přidat i služby další v praxi se může jednat například o odměny členů statutárního orgánu, náklady na vedení účetnictví daného společenství a tak dále. Stejně tak je společenství oprávněného rozhodnout i o rozsahu nákladů na služby. Společenství vlastníků pochopitelně nemusíš zajišťovat ty náklady na služby, pro které nemá využití například náklady na výtah v domě bez výtahu nebo ty náklady na služby, které jsi vlastně si zajišťují bez účasti společenství například topení v jednotkách uskutečňovaného v rámci přímotopu či elektrická energie spotřebované v jednotlivých jednotkách a tak dále. V § 5 zákona o službách je pak uveden způsob rozúčtování služeb příkladně uvedených v § 3 kromě dodávky tepla a centralizovaného poskytování teplé vody, který se používají v případě kdy společenství svým rozhodnutím neurčí jiný rozúčtovací klíč.

Rozhodovací pravomoc týkající se nákladů na služby svěřenou společenství vlastníků zákonem o službách pak upravují následující dvě ustanovení občanského zákoníku:

1. § 1200 odst. dva písm. G, dle kterého musí stanovy společenství vlastníků obsahovat mimo jiné i pravidla pro úhradu ceny služeb a pro způsob určení jejich výše placena jednotlivými vlastníky jednotek,

2. § 1208 odst. E, dle kterého patří do působnosti shromáždění jako nejvyššího orgánu společenství vlastníků schválení druhů služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky.

Lze tedy říci že o schválení druhů služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky sice rozhoduje shromáždění, nicméně stanovy mohou určitý jak Rámcová pravidla pro toto určení, tak i výčet nákladů na služby včetně konkrétní úpravy klíče pro rozúčtování těchto jednotlivých služeb. Stanovy mohou určitý pravidla pro vymáhání nezaplacených cen služeb které působnosti statutárního orgánu.

V dalších článcích uvedeme jednotlivé služby s možností rozúčtování - Vaše spolehlivá Správa nemovitostí Praha"

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.