Výhradní užívání garáže

Výhradní užívání garáže

Otázka:

Chtěl bych se zeptat, zda je možné, že výhradní užívání garážového stání (společných částí domu) může mít někdo, kdo již nevlastní žádnou jednotku v domě. Někteří vlastníci v domě měli zakoupeny i výhradní užívání garážového stání (cena byla od developera cca 150.000,- Kč). Výhradní užívání garážových stání není přímo spojeno s jednotkou v domě (není to uvedeno v prohlášení vlastníků). Při prodeji jednoho bytu však nový vlastník garážové stání nechtěl a původní vlastník tuto možnost užívat garážové stání nyní prodává přes realitní kancelář. Domníváme se, že nemá prakticky přístup ke garážovému stání, neboť by musel mít možnost užívat i společné části domu, přes které se dostane ke garážovému stání.

Odpověď

K výše položenému dotazu si dovolujeme předně konstatovat, že z něho není zcela zřejmé, jakou povahu má uvedené garážové stání, tedy zda jde o zdmi ohraničený prostor, který je v prohlášení vlastníka vymezen jako samostatná nebytová jednotka, nebo jde naopak pouze o parkovací místo, které je vyznačeno (např. čárami) na podlaze velké společné místnosti, tvořící společnou část domu, anebo jde o parkovací místo vyznačeno na podlaze, příp. obdobně, v místnosti, která tvoří jednu velkou nebytovou jednotku.

V prvním případě, tedy pokud by garážové stání mělo povahu zdmi ohraničeného prostoru (místnosti) a v prohlášení vlastníka definováno jako samostatná nebytová jednotka, bylo by možné takovou nebytovou jednotku převádět bez jakékoliv vazby na bytovou jednotku, tedy takovou garáž by mohl její vlastník převést samostatně. Ke garáži jako nebytové jednotce se zároveň váže odpovídající podíl na společných částech domu, z čehož vyplývá, že k užívání garáže by oprávněná osoba mohla využívat i např. chodbu, schodiště a další společné prostory.

Pokud by se jednalo o případ druhý, tedy, že dané garážové stání představuje pouze čárami na podlaze, příp. jinak obdobně, vyznačený prostor, který tvoří společnou část domu, nebylo by možné tento prostor samostatně převádět. Takový prostor lze převádět pouze společně s příslušnou bytovou jednotkou jako součást podílu na společných částech domu a pozemku, který je neoddělitelně spjat s bytem (či nebytovým prostorem) a tvoří jako celek jednotku.

V posledním případě, tedy pokud by šlo o parkovací místo vyznačené na podlaze, příp. obdobně, v místnosti, která tvoří jednu velkou nebytovou jednotku patřící několika spoluvlastníkům, bylo by možné převést spoluvlastnický podíl konkrétního spoluvlastníka, a to bez vazby na bytovou jednotku v domě (pokud by původní smlouva, kterou vlastník podíl na jednotce nabyl, či prohlášení vlastníka, nestanovilo něco jiného). Spoluvlastník nebytové jednotky, tvořící garáž, nemusí být v popsané situaci ani vlastníkem jednotky v domě. V souvislosti s převodem spoluvlastnického podílu na nemovité věci, v našem případě nebytové jednotce, však musíme upozornit, že s účinností od 1. 1. 2018 bude v českém občanském zákoníku (zákoně č. 89/2012 Sb.) znovu zakotveno zákonné předkupní právo pro případ, převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci. Pokud bude spoluvlastník převádět svůj podíl na nemovité věci, ostatní spoluvlastníci budou mít předkupní právo, tedy vlastník bude muset před prodejem podíl nabídnout ostatním spoluvlastníkům, ledaže se bude jednat o převod osobě blízké.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.