Prevence sporů z odpovědnosti za vady při uzavírání smlouvy o dílo v rámci stavby

Prevence sporů z odpovědnosti

Otázka

Smlouva o dílo a následné vady.

Prevence sporů z odpovědnosti za vady při uzavírání smlouvy o dílo

Dle mého názoru je možné mnoho sporům v souvislosti s odpovědnosti za vady díla předejít již ve fázi uzavírání smlouvy o dílo. Smluvních stranám proto zejména doporučuji následující.

Vyhnout se nejasným či nejednoznačný pojmu při definování předmětu díla.

Například pokud objednatel začlení do smlouvy o dílo formulaci "zhotovitel zhotoví předmět díla v prvotřídní kvalitě", je velice nepravděpodobné, že pojmu prvotřídní kvalita, který není nikde definován, bude objednateli zhotovitel při řešení otázky, zda dílo je, či není vadné, přikládat stejný význam.

V této souvislosti je třeba uvést, že pokud jsou dány pochybnosti o obsahu pojmu, které nelze odstranit ani za použití výkladových pravidel § 556 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, je na místě aplikace pravidla výklad nejednoznačného pojmu, který je ve smlouvě obsažen, k tíže toho, kdo výrazu použil první viz. § 557 ObčZ. No pak formulace předmět díla bude zhotoven v souladu s normami české státní normy a obecně závaznými právními předpisy" by neměly vzejít žádné výkladové problémy.

Lze proto zcela souhlasit s poznámkou JUDr. Zbyňka Pražáka: "Je to mj. nedokonalost jazyka, která způsobuje řadu vlastně zbytečný sporů. Nebojte se uvést ve smlouvách, jak si ten či onen termín vykládáte nebo co se tím či oním termínem sleduje.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.