Hlasovaní mimo zasedání - per rollam postup

Hlasovaní mimo zasedání - per rollam

Otázka:

SVJ zaslalo hlasování per rollam v souladu se stanovami. Hlasovalo se o 3 bodech. Jeden vlastník se vyjádřil pouze k jednomu bodu a u ostatních se nevyjádřil vůbec- tj. nezaškrtl u dvou návrhů ani ANO, NE, ZDRŽEL SE. Jak máme s tímto hlasovacím lístkem pracovat - jak započítat hlasy na jednotlivé body? Musí se v hlasování per rollam uvádět i ZDRŽEL SE? V NOZ jsme nenašli bližší informace, existuje k tomuto tématu kometář, výklad, atd...?

Odpověď

Uvádět při hlasování per rollam na hlasovacím lístku také možnost „zdržel se“ určitě není povinností, která by plynula přímo ze zákona. Může však vyplývat ze stanov.

V každém případě doporučuji všechny tři hlasovací možnosti (ANO × NE × ZDRŽEL SE) na hlasovacím lístku zachovat, protože zvyšují jistotu o povaze vůle, kterou chtěl hlasující člen SVJ v dané otázce projevit.

Co se týče popsaného konkrétního hlasování, kdy se jeden z vlastníků vyjádřil pouze k prvnímu bodu a v případě dalších dvou se nevyjádřil vůbec, doporučila bych u prvního bodu započíst hlas dle označené odpovědi a u dalších dvou bodů pak započíst variantu „zdržel se“. Nakládat s předmětným hlasovacím lístkem jako s neplatným z důvodu, že u dvou bodů nebyla zaškrtnuta žádná možnost, se mi zdá být příliš formalistické, když vůle vlastníka hlasovat byla projevena jasně u prvního bodu. Tím, že bychom hlasovací lístek považovali z takového důvodu za neplatný, bychom vlastníkovi de facto upřeli možnost hlasovat i o první otázce, kde svou vůli jasně projevil.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.