Kontrola spalinové cesty 4 Pa-Testem

Kontrola spalinové cesty 4 Pa-Testem

Otázka:

Musí být proveden při kontrole spalinových cest 4 Pa-Test?

Odpověď:

zda je spalinová cesta funkční a zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší,

zda je spalinová cesta po celé délce kontrolovatelná a čistitelná a zda je vyčištěná,

zda je zajištěný volný a bezpečný přístup ke komínu, zejména k jeho kontrolnímu, otvoru, popř. k ústí komínového průduchu,

zda je zajištěna požární bezpečnost stavby zejména při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou.

Od června 2013 platí novela TPG 704 01, která zavedla některé exaktnější postupy stanovení podmínek pro bezpečný provoz spotřebičů v provedení B v bytových a nebytových objektech.

V TPG je uvedeno, že test 4Pa se provádí:

při instalaci nového spotřebiče

při provedení stavebních úprav, výměně oken, dveří, osazení zdrojů podtlaku

nově dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. při revizi spalinové cesty

Zpráva o revizi spalinové cesty nemůže být z pohledu zákona č. 133/1985 Sb. nahrazena jinou dokumentací (skutečného provedení spalinových cest, pasportem atd.). Tudíž z toho plyne, že každá provozovaná spalinová cesta musí mít platnou revizi.

Revize spalinové cesty se provádí:

před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,

při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,

před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,

po komínovém požáru, nebo

při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Dle odborného stanoviska ČPS č. 123/2015 se ověření 4Pa testem v praxi provádí:

při prvotním uvedení spotřebiče do provozu, po provedení výchozí revize OPZ, pokud je potřeba ověřit, že nevzniká nepřípustný podtlak (viz bod 2.1); - při servisu nebo provozní revizi, popř. při odborném posouzení provozu stávajícího spotřebiče, pokud je potřeba ověřit, že nevzniká nepřípustný podtlak (viz bod 2.1). V případě, že se ověření 4Pa testem provádělo při předchozím servisu nebo provozní revizi a v mezidobí nebyly provedeny žádné stavební změny či jiné úpravy, měnící vzduchotechnické poměry, 4P test není potřeba provádět; - po rekonstrukci bytové jednotky, při které došlo ke stavebním úpravám ovlivňujícím stávající vzduchotechnické poměry (např. k výměně oken, dveří) a instalaci dalších či nových spotřebičů vytvářejících podtlak (pokud není automaticky blokován jejich současný provoz).

Samozřejmě pokud byly provedeny stavební úpravy, které mají vliv na přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči B, před účinnosti změny TPG a možnost nedostatečného přívodu vzduchu nebyla testem 4Pa ověřena, může ji osoba odborně způsobilá požadovat.

Zákonem provedení 4Pa testu při běžné kontrole spalinové cesty není předepsáno a mělo by se provádět pouze v určených případech, pokud na základě dohody mezi provozovatelem spalinové cesty a odborně způsobilou osobou pro ověření není domluva jiná.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.