Uplatnění pohledávky v rámci insolvenčního řízení

Uplatnění pohledávky v rámci insolvenčního řízení

Otázka

Jak lze uplatnit pohledávku v rámci insolvenčního řízení?

Odpověď

Uplatnění pohledávky v rámci insolvenčního řízení

Pokud je ohledně vlastníka jednotky zahájeno insolvenční řízení, je nutné uplatnit pohledávku společenství vlastníků v jeho rámci. Podávání přihlášek pohledávek je možné činit ve lhůtě k tomu stanovené soudem, je proto třeba hlídat aktuální stav insolvenčního řízení přes insolvenční rejstřík dostupný na webových stránkách ministerstva spravedlnosti, kde jsou uveřejňována veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení. Na stránkách ministerstva spravedlnosti rovněž k dispozici formulář pro přihlášení pohledávky.

Po přihlášení pohledávky se společenství vlastníků účastní insolvenčního řízení jako jeden z věřitelů. I když insolvenční řízení nezaručuje celkové uspokojení pohledávky, jedná se často o jediný způsob, jak se domoci alespoň jejího částečného uspokojení.

Pokud již lhůta pro přihlášení pohledávek uplynula, může společenství vlastníků zahájit soudní řízení návrhem na vydání platebního rozkazů, které povede k získání exekučního titulu. Nicméně dle insolvenčního zákona výkon rozhodnutí nebude možné provést, přestože výkon rozhodnutí, popřípadě exekuci postihující majetek dlužníka patřícího do majetkové podstaty nařídit ležet. Na druhou stranu, i když nebude možné nařízenou exekuci provést, její nařízení má pro společenství vlastníků význam z hlediska získání pořadí pohledávek při případné exekuci v důsledku skončení insolvenčního řízení. Tomuto je nutné dodat, že někteří autoři komentářů k insolvenčnímu zákon o přicházejí i s opačným názorem, tedy, že je možné v případě schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře exekuci na příjmu dlužníka nařídit a následně i provést.

Jelikož je problematika v rámci dluhů SVJ velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde. Váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.