Domovní řád

Otázka:

Jakým právním předpisem je upravena pro SVJ povinnost zpracovat si a mít vyvěšen v panelovém domě Domovní řád. Co by měl Domovní řád konkrétně obsahovat. Domovní řád by měl zpracovat výbor a pak jej nechat schválit shromážděním? Jak postupovat vůči uživatelům bytů v případech porušování Domovního řádu, má SVJ vůbec nějakou šanci "porušitele" sankcionovat?

Odpověď

Nejprve je vhodné vyjasnit, že žádný právní předpis nestanoví SVJ povinnost vydat domovní řád. Záleží tedy pouze na vůli SVJ, zda-li upraví pravidla pro bydlení v domě.

Obvyklým obsahem domovního řádu či jinak pojmenovaného dokumentu jsou pravidla pro uživatele bytových jednotek v domě, tedy užívání bytů, společných částí domu, zajištění pořádku, klidu a čistoty v domě, zamykání domu, odkládání odpadků atd.

Domovní řád může zpracovat výbor, přičemž je vhodné (i když zákon ani vzorové stanovy neurčují výlučnou působnost pro rozhodování shromáždění) nechat text následně schválit na schůzi shromáždění nadpoloviční většinou přítomných hlasů.

Co se týče zajištění naplnění v domovním řádě obsažených pravidel, zde je situace značně obtížná. Je totiž třeba si uvědomit, že ve vztahu ke své jednotce je každý vlastník neomezený zájmy ostatních vlastníků jednotek, samozřejmě za předpokladu, že svým jednáním neporušuje obecně akceptované limity. SVJ tedy nemůže omezovat jednotlivé vlastníky proti jejich vůli a určovat pravidla chování v jejich jednotkách, na druhou stranu si lze představit úpravu způsobu užívání společných prostor a tedy chování ve vztahu k majetku, který je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě.

Lze tedy shrnout, že domovní řád sice může obsahovat pravidla užívání bytů i společných částí domu, nicméně se nejedná o závazná omezení, pokud jdou nad rámec zákonné regulace, tj. povinnosti dodržovat noční klid a nerušit vlastníky sousedních jednotek nad míru přiměřenou poměrům.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.