Prodlení s úhradou dluhu, penále, úrok z prodlení

Následky prodlení s úhradou dluhu

Otázka

Můžete nám popsat jak nárokovat úrok z prodlení?

Odpověď

Následky prodlení s úhradou dluhu

Pokud dlužník svůj závazek společenství vlastníků hradit dobrovolně a včas, nevznikají v praxi obvykle žádné nejasnosti. Výjimkou tvoří dvě situace – pokud dlužník uhradit svůj závazek opožděně a pokud uhradí pouze část svých dluhů vůči společenství vlastníků jednotek.

Zákonný úrok z prodlení

Pokud dlužník uhradit svůj dluh SVJ opožděné, je zřejmé, že po určitou dobu byl s úhradou tohoto dluhu v prodlení. I přes následnou úhradou dluhu tak dlužníkovi vzniká povinnost uhradit vedle již zaplaceného dluhu i úrok z prodlení.

Povinnost uhradit úroky z prodlení vzniká přímo ze zákona, nemusí být tedy mezi věřitelem a dlužníkem sjednána a jedinou podmínkou vzniku tohoto závazku dlužníka je, že se dostane do prodlení se splněním svého peněžitého závazku. Výše úroků z prodlení je stanovena nařízení vlády číslo 351/2013 Sb. Dle tohoto nařízení vlády je dlužník povinen uhradit věřiteli úrok z prodlení, jež odpovídá ročně výši Repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, V němž došlo k prodlení, zvýšené 8 procentních bodů.

Úhrada pouze části dluhu

Pokud dlužník svůj dluh sice uhradí, avšak jim poskytnuté finanční prostředky nepostačují pro úhradu celého jeho dluhu, vzniká v praxi často problém, na které jeho závazky má být platba použita. Dle ustanovení paragrafu 1933 občanského zákoníku, neurčíli dlužník při platbě, na který ze svých dluhů plní, započte se plnění nejprve na dluh, již splnění SVJ dlužníka již opomenulo, jinak na závazek nejméně zajištění, a pokud jsou všechny dluhy zajištěný stejnou měrou, na dluh nejdříve splatný. V současné době tak částečnou úhradu prioritně použít na závazek nejdříve splatný, neoznači-li jednoznačně dlužník svůj dluh, na který úhradu provádí.

Jelikož je tato problematika opravdu velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde, váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.