Pasport objektu v prostředí SVJ

Pasport objektu

Otázka

Co je to pasport objektu a jak ho lze zajistit?

Pasport objektu přináší základní informaci o skutečném stavebně technickém stavu objektu. O podrobnosti pasportů rozhoduje vlastník objektu. Při vytváření pasportů stavby je vhodné využívat vhodného softwaru, který oceníme zvláště při aktualizace vložených dát.

Pasport – je dokument, ve kterém se evidují data, na základě kterých lze získat souhrnnou informaci o stavu a chodu objektu. Zjišťováním a shromažďováním těchto údajů je prováděno takzvaným procesem zjišťováním, který nazýváme pasportizaci.

Pasport domů určuje polohu domů, charakteristiku stavby, přilehlou zeleň, vnější komunikace, schodiště, počet bytu, nebytové prostory, umístění hlavního U závěru vody a hlavní uzávěr plynu, dále konstrukční prvky, zdravotně – technické instalace, vybavení a zařízení domu.

Pasport bytu určuje umístění bytu, zatřídění bytu z hlediska kategorií, počet místností, počet podlaží, plochy místností, balkón, terasu, údaje týkající se koupelny a WC, a dále pak způsob vytápění a další zařízení a vybavení.

Pasport nebytových prostor obsahuje identifikační údaje, základní údaje, informativní údaje o nájemci a o konstrukčních prvcích. Základní evidence sledována v pasportů o stavebně technickém stavu objektu se vede na dům. Tím se rozumí prostorové oddělená nebo technicky samostatná část stavby. Pasport domů se zpracovává na každé číslo popisné, případně na každý trakt.

Pasport objektu se skládá:
  • Základní údaje o domů
  • Konstrukční prvky
  • Zdravotně technická instalace
  • Vybavení a zařízení objektu
Účel pasportizace

Účelem pasportizace je jednoznačný popis stavu stavebního objektu. Pasportizace je procesní nástroj, který vede k zajištění maximální efektivnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků na údržbu a opravy nemovitosti. Je spojená se správou nemovitostí, což pro každého správce znamená nutnost soustavné péče o tento majetek. Správa nemovitého majetku v oblasti rozvoje bytového domu, administrativních budov a dalších klade zvýšené nároky na přehlednost a důslednou evidenci.

Za předpokladu správné aplikace při provozu a správě nemovitostí přispívá pasportizace podstatným způsobem k efektivnosti a hospodárnosti.

Při porovnání objektů, kde byl proveden pasport objektu, kde pasport doposud není k dispozici, je prokázána nesrovnatelné vyšší produkty vita práce u objektu s pasportizaci. Je tomu tak protože data, která jsou vygenerovaná ze zdrojových souborů pasportizace zas několik málo minut, se jinak získávají několik dní, popřípadě týdnů. Ušetří se čas například na návštěvu archivu stavebního úřadu, archivu správců inženýrských sítí, čas spojený výpočty potřebných výměru, s doměření stávajícího stavu objektu apod.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.