Pronájem pozemku před domem

Pronájem pozemku před domem

Otázka:

Může si SVJ pronajmout pozemek u domu

Odpověď

Možnost společenství vlastníků si nějakou věc pronajmout (stejně jako koupit) je omezena samotnou zvláštní – specifickou povahou SVJ. Jak je dobře známo, účelem SVJ je zajišťovat správu domu a pozemku, přičemž při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Je tedy třeba vždy zvážit, zda uzavřením nájemní smlouvy a výkonem nájemního práva naplní společenství vlastníků svou zákonnou funkci, tj. zajištění správy domu a pozemku. Napadá mne například jednorázový pronájem prostor pro konání zasedání shromáždění, případně pronájem kanceláře za účelem zajištění chodu výboru, pronájem nebytových prostor – skladu a archivu společenství atd. Pokud je situace na místě taková, jak je popsáno výše, tj. v předmětném pozemku k pronájmu jsou některé technické sítě, vlastníci jej využívají pro průchod k domu, mám za to, že SVJ je způsobilé (je oprávněno) takovou nájemní smlouvu uzavřít. Uvedené samozřejmě nebrání tomu, aby na straně nájemců byli uvedeni všichni vlastníci jednotek v domě, což je, nutno přiznat, právně jistější cesta.

Osobně bych ovšem nešel cestou pronájmu, ale zřízení služebnosti (věcného břemene), a to jak k vedení sítí (služebnost inženýrské sítě), tak i k průchodu (služebnost stezky). Věcné břemeno bych zřídil ve prospěch domu.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.