Pronájem pozemku před domem

Pronájem pozemku před domem

Otázka:

Může si SVJ pronajmout pozemek u domu

Odpověď

Možnost společenství vlastníků si nějakou věc pronajmout (stejně jako koupit) je omezena samotnou zvláštní – specifickou povahou SVJ. Jak je dobře známo, účelem SVJ je zajišťovat správu domu a pozemku, přičemž při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Je tedy třeba vždy zvážit, zda uzavřením nájemní smlouvy a výkonem nájemního práva naplní společenství vlastníků svou zákonnou funkci, tj. zajištění správy domu a pozemku. Napadá mne například jednorázový pronájem prostor pro konání zasedání shromáždění, případně pronájem kanceláře za účelem zajištění chodu výboru, pronájem nebytových prostor – skladu a archivu společenství atd. Pokud je situace na místě taková, jak je popsáno výše, tj. v předmětném pozemku k pronájmu jsou některé technické sítě, vlastníci jej využívají pro průchod k domu, mám za to, že SVJ je způsobilé (je oprávněno) takovou nájemní smlouvu uzavřít. Uvedené samozřejmě nebrání tomu, aby na straně nájemců byli uvedeni všichni vlastníci jednotek v domě, což je, nutno přiznat, právně jistější cesta.

Osobně bych ovšem nešel cestou pronájmu, ale zřízení služebnosti (věcného břemene), a to jak k vedení sítí (služebnost inženýrské sítě), tak i k průchodu (služebnost stezky). Věcné břemeno bych zřídil ve prospěch domu.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.