Náklady - Rozúčtování Centralizované poskytování teplé vody

Poskytování teplé vody

Otázka:

Jak bychom měli připravit rozúčtovací Centralizované poskytování teplé vody? Nechceme nechat přípravu na správě domu.

Odpověď:

Centralizované poskytování teplé vody = i zde je nutnost souladu s ustanovením paragrafu 6 zákona o službách nutno rozlišovat dvě situace:

A, v případě, pokud jiný právní předpisem stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona a metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměru vodoměrem na teplou vodu, je zákonná úprava rozúčtování této služby kogentní povahy a tvoří náklady na teplo spotřebované na ohřev vody a náklady na spotřebovanou studenou vodu, která byla ohřívána. Základní složka je rozdělena mezi jednotlivé vlastníky podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytu a nebytových prostor v domě nebo jeho části. Spotřební složka se rozdělí mezi jednotlivé vlastníky poměrně podle námětu vodoměru. Oddělené rozdělování nákladů na vytápění a od je nutné vzhledem odlišné tvorbě ceny za teplo a od ně a stočné. V ustanovení paragrafu 4 vyhlášky číslo 269/2015 Sb. Jsou pak uvedení procentní výši jednotlivých složek - základní složka nákladů na teplo spotřebované na Odře oční 30% a spotřební složka 70% nákladů, zatímco základní složka nákladů na vodu spotřebováno na poskytování teplé vody činí 0% a spotřební složka 100% nákladů. I zde platí, že neumožnily vlastník instalaci vodoměrem nebo opakovaně neumožní odečet, neboj poškodit či ovlivní, činí spotřební složka v daném rozúčtování období trojnásobek průměrného hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na jeden m2 podlahové plochy domů nebo jeho části..

B, V případě, pokud není jiný právní předpis M stanovena povinnost instalace stanovených měření a podle zákona a metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměru vodoměrem na teplou vodu, může dojít k u jednání všech vlastníků a způsobu do nákladů na společnou přípravu teplé vody. Pokud této dohodě nedojde, dotyčný se náklady na vytápění dle paragrafu 4 odstavce 3 vyhlášky číslo 269/2015 Sb., To je. Společenství v domě nebo jeho části rozdělí spotřební složku podle průměrného počtu osob rozhodných pro účtování služeb s účtovací období nebo podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytu do prostoru v domě nebo jeho části. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů domě nebo jeho části mající vliv na odběr teplé vody zohlední společenství vlastníků přepočtem spotřební složky na základě odběrného posouzení. V nebytových prostorech stanovy společenství vlastníků průměrný počet osob nebo odpovídající velikost podle plochy na základě odborného posouzení podle způsobu odběru a rozsahu využívání teplé vody. Zákonná úprava tohoto přípravu pojedu rozúčtování je tedy narozdíl od předešlého případu s povinnou instalaci měřidel Dispozitivní povahy.

V dalších článcích uvedeme jednotlivé služby s možností rozúčtování - Vaše spolehlivá Správa nemovitostí Praha"

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.