Náklady - Rozúčtování Centralizované poskytování teplé vody

Centralizované poskytování teplé vody

Otázka:

Jak bychom měli připravit rozúčtovací Centralizované poskytování teplé vody? Nechceme nechat přípravu na správě domu.

Odpověď:

Centralizované poskytování teplé vody = i zde je nutnost souladu s ustanovením paragrafu 6 zákona o službách nutno rozlišovat dvě situace:

A, v případě, pokud jiný právní předpisem stanovena povinnost instalace stanovených měřidel podle zákona a metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměru vodoměrem na teplou vodu, je zákonná úprava rozúčtování této služby kogentní povahy a tvoří náklady na teplo spotřebované na ohřev vody a náklady na spotřebovanou studenou vodu, která byla ohřívána. Základní složka je rozdělena mezi jednotlivé vlastníky podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytu a nebytových prostor v domě nebo jeho části. Spotřební složka se rozdělí mezi jednotlivé vlastníky poměrně podle námětu vodoměru. Oddělené rozdělování nákladů na vytápění a od je nutné vzhledem odlišné tvorbě ceny za teplo a od ně a stočné. V ustanovení paragrafu 4 vyhlášky číslo 269/2015 Sb. Jsou pak uvedení procentní výši jednotlivých složek - základní složka nákladů na teplo spotřebované na Odře oční 30% a spotřební složka 70% nákladů, zatímco základní složka nákladů na vodu spotřebováno na poskytování teplé vody činí 0% a spotřební složka 100% nákladů. I zde platí, že neumožnily vlastník instalaci vodoměrem nebo opakovaně neumožní odečet, neboj poškodit či ovlivní, činí spotřební složka v daném rozúčtování období trojnásobek průměrného hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na jeden m2 podlahové plochy domů nebo jeho části..

B, V případě, pokud není jiný právní předpis M stanovena povinnost instalace stanovených měření a podle zákona a metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům z náměru vodoměrem na teplou vodu, může dojít k u jednání všech vlastníků a způsobu do nákladů na společnou přípravu teplé vody. Pokud této dohodě nedojde, dotyčný se náklady na vytápění dle paragrafu 4 odstavce 3 vyhlášky číslo 269/2015 Sb., To je. Společenství v domě nebo jeho části rozdělí spotřební složku podle průměrného počtu osob rozhodných pro účtování služeb s účtovací období nebo podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytu do prostoru v domě nebo jeho části. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů domě nebo jeho části mající vliv na odběr teplé vody zohlední společenství vlastníků přepočtem spotřební složky na základě odběrného posouzení. V nebytových prostorech stanovy společenství vlastníků průměrný počet osob nebo odpovídající velikost podle plochy na základě odborného posouzení podle způsobu odběru a rozsahu využívání teplé vody. Zákonná úprava tohoto přípravu pojedu rozúčtování je tedy narozdíl od předešlého případu s povinnou instalaci měřidel Dispozitivní povahy.

V dalších článcích uvedeme jednotlivé služby s možností rozúčtování - Vaše spolehlivá Správa nemovitostí Praha"


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.