Společné části bytového domu

Společné části domu

Otázka

Jaké jsou Společné části domu?

Odpověď

Společné části domu

Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukci a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména
  • vodorovné a svisle nosné konstrukce včetně základu domů, obvodové stěny domu, střecha včetně výplně výstupních otvoru, izolací, hromosvodu, lávek, dešťový žlabu a svodu venkovních či vnitřních,
  • komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložit pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do níž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologicky celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
  • zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svisle konstrukce,
  • výkladní skříně v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě části vykládce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřních prostoru místnosti,
  • balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkónu, lodžií a teras, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
  • domovní kotelny, místnost linkových stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou li ve vlastnictví jiné osoby,
  • výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a po žádných výtahu, auto výtahu a auto plošin, vnější požární schodiště,
  • půdy, mandlový, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní koje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
  • bazény, dále prostory, v níž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.