Příjmy vlastníků ve Společenství vlastníků jednotek

Příjmy vlastníků SVJ

Otázka

Kdo by má příjem z pronájmu společných prostor v domě s byty?

Odpověď

Příjmy vlastníků ve Společenství vlastníků jednotek

Zdaleka ne všechny finanční prostředky, které se objeví na bankovních účtech společenství vlastníků nebo v jeho hotovostní pokladně pramení z jím dosažených příjmu. V některých případech se může jednat i o příjmy jednotlivých vlastníků, které společenství pouze jejich jménem vybírá. Důvodem je zejména to, že v souladu s ustanovením paragrafu 10 odst. 1 písm. d) a e) nařízení vlády číslo 366/2013 Sb. je společenství vlastníků oprávněno sjednávat smlouvy týkající se nájmu společných částí a zajišťování provozu vybraných technických zařízení spojených s užíváním společných částí domu a s užíváním jednotek, ke kterým nemá osoba odpovědná za správa domu a pozemku oprávnění je provozovat, jako jsou domovní kotelny, výměníkové stanice a podobná vyhrazena technická zařízení. Od tohoto se pak odvíjí ustanovení paragrafu 16 odstavce dvě tohoto nařízení, dle kterého příjmem společenství vlastníků nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi, a to i v případě, že jsou uhrazeny na bankovní účet společenství vlastníků jednotek.

Jde zejména o tyto příjmy:
  • nájemné z pronájmu společných částí domu,
  • úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemce u těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování,
  • příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.

V příštím díle se zaměříme na potvrzení vlastníkům pro daňové účely.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.