Využití pasportů při správě objektu

Využití pasportů při správě objektu

Otázka

Jak leze využít pasport při správě objektu?

Rychle získávání vybraných informací o parcelách a budovách evidovány v katastru nemovitosti včetně informací o jejich vlastnictví a informaci o stavu některých řízení na pracovištích katastrální úřadu je nutné pro výkon správy majetku.

Pasportizace zůstává jedním ze základních nástrojů finančního plánování obnovy a zhodnocení budov, slouží zejména k:
  • Ekonomické bilanci rentabilitě objektu.
  • Požadavku na investice a opravy.
  • Plánování a optimalizaci vynaložených nákladů na údržbu a obnovu.
  • Zpracování energetického průkazu budovy.
  • Komplexním hodnocení kvality budou v rámci životního cyklu.
  • Hodnocení nákladů životního cyklu budov.

Pasportizace jedním z dokumentu, který zvyšuje užitné i komerční hodnoty stavebních objektů a informuje uživatele a případné provozovatele v budoucnu o tom, že s objektem bylo v minulosti nakládáno profesionálně, že vkládané prostředky do jeho obnovy a údržby je možné ověřit na základě dokumentace.

Cílem pasportizace nemovitostní obecně je získat přehled o současném stavu nemovitosti, o množství a technickém stavu jednotlivých konstrukčních prvků a technických zařízení. Vyhodnocení aktualizovaného pasportů umožňuje i stanovit náklady na další období a stanovení potřeb oprav dle cyklu životnosti, to je preventivních a periodických oprav konstrukčních prvků.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.