Rozhodnutí shromáždění a následné zjištění neproveditelnosti.

Rozhodnutí shromáždění

Otázka

Na shromáždění jsme si schválili rekonstrukci střechy. Po shromáždění někteří vlastníci zjistili (bez znaleckého posudku, pouze vyjádření stavební firmy), že odsouhlasený návrh je v rámci technologického postupu nevhodný. Realizační firma má ovšem zarezervovaný materiál, který při neuhrazení bude následně za úplně jiné finance. Jak by měl předseda SVJ nyní postupovat?

Odpověď

Rozhodnutí shromáždění a následné zjištění neproveditelnosti.

V prvé řadě záleží na přesném znění přijatého usnesení shromáždění, tj. co bylo shromážděním schváleno, zda-li obecně rekonstrukce střechy s určením finančního rámce opravy či zda-li bylo rozhodnuto o přesném postupu rekonstrukce či se hlasovalo o předložené nabídce, případně k čemu byl předseda SVJ pověřen. I když z dotazu vyplývá, že shromáždění hlasovalo o konkrétním návrhu provedení rekonstrukce, pokud by se pod schválené služby dal podřadit i nový technologický postup, nic by nebránilo provedení rekonstrukce jiným vhodnějším postupem.

Co se týče postupu předsedy SVJ, ten by podle mého názoru měl nejprve zvážit, zda-li může jednat souladně s rozhodnutím shromáždění a přitom respektovat odborně vhodný technologický postup rekonstrukce střechy.

Pokud tomu tak není, měl by zjistit a od realizační firmy jako osoby odborně způsobilé nechat potvrdit (písemně s datem a podpisem), že firmou zvolený postup rekonstrukce střechy je s ohledem na cenu atd. ten nejvýhodnější. Tímto by rizika spojená s případně špatně zvoleným technologickým postupem rekonstrukce střechy nesl zhotovitel, tj. realizační firma. Pokud by takové potvrzení předseda získal, je zřejmé, že postupoval s péčí řádného hospodáře, když v souladu s rozhodnutím shromáždění smlouvu o dílo uzavřel.

Pokud by zhotovitel, tj. realizační firma odmítla takové potvrzení poskytnout, předseda SVJ by měl důvodnou pochybnost o vhodnosti daného řešení a nezbývalo by než s realizační firmou dohodnout posun v termínu realizace, když by současně o situaci byl povinen informovat shromáždění, tedy svolat jej k zasedání a novému hlasování o rekonstrukci střechy s ohledem na nově zjištěné skutečnosti. Co se týče možného nárůstu cen materiálu i práce, zde z mého pohledu jde hlavně o to, zda-li by vybraný zhotovitel byl schopen realizovat dílo i jiným vhodnějším technologickým postupem, pak by předseda mohl souhlasit s uhrazením zálohy za materiál a práci, a dále nechat projednat shromážděním, jakým technologickým postupem bude střecha rekonstruována, zda-li s nově zjištěnými skutečnosti původním způsobem či bude dílo realizováno jinak.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.