Započtení pohledávek společenství vlastníků jednotek

Započtení pohledávek

Otázka

Jak lze vyřešit započtení pohledávek

Odpověď

Započtení pohledávek

Pokud má vlastník jednotky přeplatek z vyúčtování záloh a naopak společenství vlastníků dluží mimořádný příspěvek na správu domu a pozemku či náhradu škody způsobené na společných částech domu, může společnosti vlastníků pomýšlet na za počtení. Započtení je upraveno občanským zákoníkem a jedná se o formu bezhotovostního vyrovnání vzájemných pohledávek věřitele a dlužníka.

Společenství vlastníků může přistoupit k jednostrannému zápočtu situaci, kdy proti sobě existují dvě protisměrné pohledávky – např. jednak pohledávka společnosti vůči vlastníkovi jednotky na úhradu příspěvku na správu domu a pozemku, jednak nárok vlastníka vůči společenství na úhradu přeplatku z vyúčtování – a jsou splněny další zákonem stanovené předpoklady pro započtení. Pohledávky musí být stejného druhu, že jsou oba uvedené nároky peněžitými pohledávkami, pohledávky jsou splatné. Konec mě to, zda v daném případě došlo k platnému zápočtu, bude závislé na náležitostech projevu vůle společenství, kterým zápočet provedlo, tedy na tom, zda dopis provádějící zápočet obsahuje formální náležitosti, především zda je podepsaná osoba k tomu oprávněná (například statutární orgán), zda tento dopis dostatečně určitě či tě identifikuje obě započtené pohledávky a podobně. Kromě toho je jednostranný zápočet možný pouze tehdy, pokud to neodporuje dohodě stran. V daném případě je třeba prostudovat zejména stanovy společenství, které – byť nejsou striktně vzato “dohodou” – představují možný zdroj takového omezení. Pokud ve stanovách nemožnost jednostranného zápočtu stanovena není, stanovy zápočtu nebrání.

Jelikož je problematika v rámci dluhů SVJ velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde. Váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.