Vyúčtování a vypořádání záloh za služby společenství vlastníků jednotek.

Vyúčtování služeb

Otázka

Zajímal by nás jaký je postup při vyúčtování a vypořádání záloh za služby společenství vlastníků jednotek.

Odpověď

Vyúčtování záloh na služby je legislativně upraveno jako výše uváděných obecných ustanovení paragrafu 1181 občanského zákoníku, taky paragrafu 7 a 8 zákona o službách, které mají před touto obecnou úpravou přednost.

Z těchto ustanovení vyplývá následující:

  1. není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby vyúčtování to je společenství vlastníků jednotlivým vlastníkům vždy za účtovací období a vyúčtování doručí jednotlivým vlastníkům nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období, a to pod hrozbou pokuty dle paragrafu 13 zákona o službách ve výši určené společenství vlastníků nesmí být vyšší než 50 Kč za každý započatý den prodlení, případně ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení v případě, že k rozhodnutí nedojde,
  2. společenství vlastníků ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílu ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobu a pravidel sjednaných pro rozúčtování,
  3. finanční vyrovnání provedou společenství vlastníků a jednotlivý vlastníci v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do the 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování jednotlivým vlastníkům,
  4. na základě písemné žádosti vlastníka je společenství vlastníků povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit tomuto vlastníkovi náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle zákona o službách a umožní tomuto vlastníkovi pořízení kopie podkladu, a to opět pod hrozbou výše uvedené pokuty dle paragrafu 13 zákona o službách,
  5. případné námitky ke způsobu obsahu vyúčtování předchozí vlastník společenství vlastníků neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladu podle předchozího odstavce, tomuto vlastníkovi. Vyřízení úplatně ní námitek musí být společenství vlastníků uskutečněna nejpozději do 30 dnů od doručení námitky, a to opět pod hrozbou výše uvedené pokuty dle paragrafu 13 zákona o službách.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.