Náklady - zaúčtování nákladů SVJ

Způsob zaúčtování nákladů

Otázka

Zajímal by nás způsob zaúčtování nákladů Společenství vlastníků jednotek.

Odpověď

Způsob zaúčtování v předchozích článcích vyjmenovaných nákladů na služby vyplývá zejména z ustanovení paragrafu 26 odstavce jedna písm. A vyhlášky číslo 504/2002 Sb., dle kterého se do nákladu společenství vlastníků účtují mimo jiné náklady na spotřebovanou energii a náklady na spotřebu ostatních neskladovaných dodávek, zejména dodávky vody, a dále z ČÚS č. 412, odst. 3.1, dle kterého se v účtové třídě 5 – náklady účtuje pouze o nákladech vynaložených na činnosti účetní jednotky. Náklady vyjmenované v předchozích článcích na služby však spotřebovávají jednotlivý vlastníci – společenství vlastníků zpravidla pouze zajišťuje jejich dodání ze strany třetích osob. z tohoto důvodu o těchto službách společenství zpravidla neúčtuje výsledkově, ale rozváhově v praxi se obvykle používá účet 315 – ostatní pohledávky, který bývá v rámci analytické evidence členěn dle jednotlivých druhů služeb.

Existuje poměrně rozšířený mýtus, že pokud je nápad službou spojenou s užíváním jednotek, tak se vždy účtuje pouze výše uvedeným rozhodně způsobem. To se nezakládá na pravdě – je nutno si uvědomit, že, jak již bylo naznačeno výše, rozvalím způsobem zaúčtovat pouze náklady, jejíž nositelem není samotné společenství vlastníků to jo. Náklady, jejíž dodávku pouze zajišťuje, nicméně samo nespotřebovává. Ostatní náklady na služby je však nutno účtovat standardním, to je výsledkový způsobem.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.