Paušální platba nájem bytu

Paušální platba nájem bytu

Otázka

Lze sjednotit platbu nájmeného a zálohy za služby do paušální platby, tak abychom nemuseli služby vyúčtovat?

Paušální platba v rámci nájmu
  • Částku nájemného a částku za služby lze sloučit do samostatné paušální částky, pokud si to strany ujednají. Jako samostatnou paušální platbu za rovněž ujednat pouze platbu za poskytované služby. V obou případech platí, že platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.
  • Písemná dohoda o poslání platby nemusí být uzavřena se všemi nájemci.
  • Na žádost příjemce služeb má poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby.
  • U nájmu uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou lze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovávat.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!



Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.