Přechod dluhů na nabyvatele jednotky

Přechod dluhů na nabyvatele jednotky

Otázka:

Pokud koupím byt, následně zjistím, že nejsou zaplaceny veškeré závazky, kdo má uhradit tyto závazky?

Odpověď

K 1. 7. 2020 bylo značně novelizováno ustanovení § 1186 NOZ ve vztahu k přechodu dluhu na nabyvatele jednotky.

§ 1186 odst. 2 NOZ stanoví, že při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí společně s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu (většinou SVJ) a pozemku na příspěvcích za správu domu a pozemku a na plněních poskytovaných nebo souvisejících s užíváním bytu/nebytového prostoru a zálohách na tato plnění, měl-li je nebo mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu a pozemku.

Převodce jednotky by si tedy měl nechat před převodem jednotky vystavit od osoby pověřené správou domu (většinou SVJ) potvrzení o případné existenci dluhu či o jeho neexistenci. Společenství pak musí převodci toto potvrzení vystavit, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Se souhlasem převodce musí osoba oprávněná za správu domu a pozemku vystavit potvrzení o existenci dluhu/dluhů či jeho/jejich neexistenci také nabyvateli.

Zákon pak stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že nabyvatel jednotky nemohl dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu a pozemku nebo pokud tato osoba potvrzení nevydala bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána. V takovém případě k přechodu dluhů na nabyvatele nedochází.

Nabyvatel je tak chráněn před přechodem dluhů pouze tehdy, pokud:

  • potvrzení o existenci dluhu nevystaví společenství (úmyslně či opomenutím) nebo
  • potvrzení o existenci dluhu obsahuje nepravdivé údaje o výši dluhu nebo právním důvodu jeho vzniku a nabyvateli není existence dluhu nebo jeho správná výše známa.

Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.