Přechod dluhů na nabyvatele jednotky

Přechod dluhů na nabyvatele jednotky

Otázka:

Pokud koupím byt, následně zjistím, že nejsou zaplaceny veškeré závazky, kdo má uhradit tyto závazky?

Odpověď

K 1. 7. 2020 bylo značně novelizováno ustanovení § 1186 NOZ ve vztahu k přechodu dluhu na nabyvatele jednotky.

§ 1186 odst. 2 NOZ stanoví, že při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí společně s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce vůči osobě odpovědné za správu domu (většinou SVJ) a pozemku na příspěvcích za správu domu a pozemku a na plněních poskytovaných nebo souvisejících s užíváním bytu/nebytového prostoru a zálohách na tato plnění, měl-li je nebo mohl-li je nabyvatel zjistit. Za dluhy, které na nabyvatele přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu a pozemku.

Převodce jednotky by si tedy měl nechat před převodem jednotky vystavit od osoby pověřené správou domu (většinou SVJ) potvrzení o případné existenci dluhu či o jeho neexistenci. Společenství pak musí převodci toto potvrzení vystavit, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu. Se souhlasem převodce musí osoba oprávněná za správu domu a pozemku vystavit potvrzení o existenci dluhu/dluhů či jeho/jejich neexistenci také nabyvateli.

Zákon pak stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že nabyvatel jednotky nemohl dluhy zjistit, pokud je nemohl zjistit z potvrzení osoby odpovědné za správu domu a pozemku nebo pokud tato osoba potvrzení nevydala bez zbytečného odkladu, ač o něj byla požádána. V takovém případě k přechodu dluhů na nabyvatele nedochází.

Nabyvatel je tak chráněn před přechodem dluhů pouze tehdy, pokud:

  • potvrzení o existenci dluhu nevystaví společenství (úmyslně či opomenutím) nebo
  • potvrzení o existenci dluhu obsahuje nepravdivé údaje o výši dluhu nebo právním důvodu jeho vzniku a nabyvateli není existence dluhu nebo jeho správná výše známa.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.