Přijaté úhrady úroků z prodlení, smluvních pokut a ostatních sankcí

Přijaté úhrady úroků z prodlení

Otázka

Jak máme zaúčotvat přijaté úhrady úroků z prodlení, smluvních pokut a ostatních sankcí?

Odpověď

O pohledávce z titulu příslušenství ve prospěch výnosu společenství vlastníků účtuje nejdříve ke dni, kde využil své právo požadovat příslušenství oplodněno svůj požadavek účet dlužníkovi. Za úplatně ní svého práva a sdělení této skutečnosti dlužníkovi se považuje úplatně ní příslušenství v rámci soudního čí jiného vymáhání pohledávek. To za předpokladu, že je dostatečná míra jistoty, že bude pohledávka s příslušenstvím splacena,

Společenství vlastníků účtuje v rozsahu, v jakém je oprávněn příslušenství požadovat a současně má v úmyslu toto právo uplatnit, přičemž z hlediska ocenění pohledávky s příslušenství je nutné, aby celková hodnota pohledávky s příslušenstvím nepřemýšlela částku, kterou že při dostatečné míře jistoty od dlužníka získat.

Přepis pohledávky že sací předepsaných k úhradě vlastníků nebo třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenství vlastníků se pak účtu je obvykle prostřednictvím účtu 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení.

Z hlediska dani z příjmu právnických osob se tento výnos považuje za standardní zdanitelný výnos společenství souladu s ustanovením paragrafu 23 odstavce 3 písmena A bodu 6 a odstavce B bodu 1 ZDP podléhá zdanění až tom zdaňovacím období ve kterém byl danému společenství vlastníků realně u hrazen. Rovněž stojí za zmínku že s tímto druhem výnosu poměrně často nesouvisí žádný náklad, který by byl vynalezen za účelem jeho dosažení, zajištění a udržení, což má za následek, že ke zdanění je obvykle hrubá výše této uhrazené sankce.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.