Služby spojené s užíváním bytu

Služby spojené s užíváním bytu

Otázka

Služby spojené s užíváním bytu, kdo a jaké služby hradí?

Odpověď

Služby spojené s užíváním bytu

Součástí nákladů na bydlení jsou i plnění spojená s užíváním bytu nebo se nájmem související služby. Pravidla pro rozúčtování a vyúčtování těchto nákladů jsou stanovené zvláštním právním předpisem, kterým je s účinností od 1.1. 2014 zákon číslo 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostoru v domě s byty.

Občanský zákoník s ohledem na shora uvedený předpis stanoví pouze rámcová pravidla pro sjednávání služeb, a to zejména v ustanovení paragrafu 2247 a paragrafu 2252. Podle těchto ustanovení jsi pronajímatel a nájemce mají předně u jednat, které plnění spojená s užíváním bytu nebo které s nájmem související služby zajistí pronajímatel. Pokud takové u jednání nájemní smlouvě chybí, je pronajímatel povinen zajistit po dobu nájmu takzvané nezbytné služby.

Nezbytnými službami jsou dodávka vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmů rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu.

Obdobně vymezuje rozsah poskytovaných služeb zákon číslo 60 7/2 1013 Sb., podle něhož jsou službami zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody denní odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění Mac, umožnění přímo rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu. Nákladem za služby podle zákona nejsou revize zařízení a součástí domu.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.