Plánování údržby a oprav bytového domu - SVJ

Plánování údržby a oprav

Otázka

Jak bychom měli postupovat v rámci plánování údržby a oprav v našem bytovém domě?

Celý proces opravy objektu lze rozdělit do tří postupných kroků. V prvé řadě je to příprava, následuje projekt, poté realizace. Aby provedení opravy přineslo očekávané výsledky, musí být ve všech čtyřech krocích zajištěna komplexnost. Kromě toho, že by nemělo být vynecháno žádné z opatření potřebné opravy domu, je důležité dodržet i jejich správné pořadí.

Proces plánování údržby a oprav raději přenechte společnosti, která pro Vás zajišťuje Správa nemovitosti. Pokud se rozhodnete vše realizovat sami, zde je popis postupu.

I. přípravná fáze
 • Orientační průzkum objektu – technická prohlídka objektu.
 • Doplnění a aktualizace výkresové dokumentace stávajícího stavu.
 • Doložení revize elektro (společných prostor), výtahů, plynu, hromosvodů a požární ochrany.
 • Stavebně technický průzkum - destruktivní i nedestruktivní - se specifikací vadných konstrukcí jako podkladu pro možnost zpracování objektivního výkazu výměr.
 • Návrh možného technického řešení oprav.
 • Vypracování energetického auditu v případě, že jsou prováděna opatření týkající se úspor energie a PENB.
 • Zpracování technicko - ekonomických podkladů v návaznosti na průzkum. Tyto podklady musí obsahovat výkaz výměr, specifikaci výrobků a cenu opravy.
 • Vyhodnocení podkladů 2, 3, 4 a 5 a rozhodnutí o postupu a rozsahu oprav a způsobu financování.
 • Zpracování plánu celkové opravy a případně plánů ročních údržbových prací.
II. projektová fáze
 • Zpracování dokumentace pro ohlášení případně projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.
 • Zpracování položkového rozpočtu.
 • Inženýrská činnost za účelem stavebního řízení.
 • Stavební povolení/ohlášení.
III. realizační fáze
 • Výběrové řízení na dodavatele.
 • Zajištění technického dozoru nad realizací.
 • Zpracování dokumentace pro provedení stavby.
 • Realizace.
 • Kontrola rozsahu, náplně a kvality oprav.
 • Dokumentace skutečného stavu oprav.
Příprava technicko - ekonomických podkladů

Pro rozhodování o rozsahu opravy je v přípravné fázi velmi důležité vypracování výkazu výměr, specifikace výrobků a ceny opravy jednotlivých funkčních dílů

 • jednotka, pro kterou je uvedena jednotková cena. Je to zpravidla, m2, m, m3, kpl, ks, apod.;
 • počet jednotek pro opravu;
 • jednotková cena.

Je velice důležité mít spolehlivého partnera v rámci správy nemovitosti, který zaručí perfektní přípravu plánu oprav a údržby.

Příštím článku si řekneme něco o udržování, úpravě, obnově staveb a metodice pro výběr technickoekonomického řešení údržby a obnovy staveb.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.