Odměna výboru je realizována formou nižších příspěvků do "fondu oprav"

Odměna výboru - nižších příspěvek

Otázka

Můžeme realizovat odměnu výboru formou nižších příspěvků do "fondu oprav"

Odpověď

Odměna výboru je realizována formou nižších příspěvků do "fondu oprav"

Případě členů výboru se stává, že za výkon funkce tyto fyzické osoby neobdrží peněžitou odměnu, ale hradí do fondu oprav nižší částky než ostatní vlastníci. Důvodem je opět snaha vyhnout se vedení mzdové agendy včetně odvodových povinností ze strany společenství.

Abychom se přiblížili takovou situaci, je nutné nejprve určitě, k čemu fakticky v takovém případě dochází. Zásadě přichází v úvahu dvě následující možnosti odvíjející se od tohoto. Co konkrétní společenství vlastníků v daném případě považuje za příspěvek do fondu oprav.

V současné době tak mohou nastat tyto varianty:
  • Za příspěvky do fondu oprav jsou považovány pouze samotné zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku.
  • Za příspěvky do fondu oprav jsou považovány nejen zálohy ale i vlastní příspěvky na správu domu a pozemku.

Případě, že příspěvky do fondu oprav jsou pouze samotné zálohy na příspěvky na správu domu a pozemku, funkcionáři jsou společenství vlastníků sice předepisovány nižší úhrady těchto záloh, avšak čerpání těchto záloh, účtované zjednodušeně například jako 955/649, se děje ve standardním výši uvedené v NOZ. V účetnictví společenství vlastníků by tedy celá operace měla být vykazovaná tak, že se za účtuje standardní měsíční předpis odměny s tím, že jí úhrada se provede zápočtem na plný předpis záloh na příspěvky na správu domu a pozemku. K peněžní úhradě funkcionářem pak buď bude pouze zbývající rozdíl. Pokud by to tak to nebylo prováděno, to je pokud by společenství byly předepisování pouze nižší částky záloh úhradě, mohlo by se stát, že by kvůli čerpání plné výši nemuseli na náhradu budoucích příspěvku na správu domu předmětného vlastníka – funkcionáře dostačovat, tj. že by funkcionáři jako vlastníkovi v budoucnosti mohl vzniknout závazek vůči společenství.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.