Náklady - Rozúčtování Provoz výtahu

Provoz výtahu

Otázka:

Jak bychom měli připravit rozúčtování provozu výtahu? Nechceme nechat přípravu na správě domu.

Odpověď:

Provoz výtahu = není-li společenstvím vlastníků určeno jinak, rozúčtování této služby se obecně provádí podle počtu osob. Počtem osob se souladu s ustanovením paragrafu 2 písm. G bod dvě zákona o službách myslí vždy vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u nichž mít za to, že s ní budou žít v jednotce po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období. Vlastník má za povinnost oznámit společenství vlastníků písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu těchto osob pod hrozbou pokuty dle paragrafu 13 zákona o službách ve výši určené společenství vlastníků (nesmí být vyšší než li 50 Kč za každý započatý den prodlení), případně ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení v případě, že k rozhodnutí nedojde. Je doporučováno, aby bylo stanovami shromážděním určeno, co konkrétně tuto službu tvoří (v praxi jde obvykle o pravidelnou údržbu výtahu a náklady na elektrickou energii) a dále od jakého nadzemního podlaží vlastníky hrazená bývá obvyklé, že je tato služba hrazená až od 3. nadzemního podlaží.

V dalších článcích uvedeme jednotlivé služby s možností rozúčtování - Vaše spolehlivá Správa nemovitostí Praha"

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.