Náklady - Rozúčtování Provoz výtahu

Provozu výtahu

Otázka:

Jak bychom měli připravit rozúčtování provozu výtahu? Nechceme nechat přípravu na správě domu.

Odpověď:

Provoz výtahu = není-li společenstvím vlastníků určeno jinak, rozúčtování této služby se obecně provádí podle počtu osob. Počtem osob se souladu s ustanovením paragrafu 2 písm. G bod dvě zákona o službách myslí vždy vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u nichž mít za to, že s ní budou žít v jednotce po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období. Vlastník má za povinnost oznámit společenství vlastníků písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu těchto osob pod hrozbou pokuty dle paragrafu 13 zákona o službách ve výši určené společenství vlastníků (nesmí být vyšší než li 50 Kč za každý započatý den prodlení), případně ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení v případě, že k rozhodnutí nedojde. Je doporučováno, aby bylo stanovami shromážděním určeno, co konkrétně tuto službu tvoří (v praxi jde obvykle o pravidelnou údržbu výtahu a náklady na elektrickou energii) a dále od jakého nadzemního podlaží vlastníky hrazená bývá obvyklé, že je tato služba hrazená až od 3. nadzemního podlaží.

V dalších článcích uvedeme jednotlivé služby s možností rozúčtování - Vaše spolehlivá Správa nemovitostí Praha"


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.