Vyúčtování služeb, vypořádání přeplatků a nedoplatků

Vypořádání přeplatků a nedoplatků

Otázka

Jaké jsou termíny dle zákona v rámci vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb?

Odpověď

Vyúčtování služeb, vypořádání přeplatků a nedoplatků.

Není-li jiným právním předpisem staveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovacího období a vyúčtování doručí příjemce služeb nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Poskytovatel služeb ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílu vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobu a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Finanční vyrovnání provedou Poskytovatel a příjemce služeb dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemce služeb.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.