Náklady - Rozúčtování Osvětlení společných prostor

Osvětlení společných prostor v domě

Otázka:

Jak bychom měli připravit rozúčtování osvětlení společných prostor v domě? Nechceme nechat přípravu na správě domu.

Odpověď:

Osvětlení společných prostor v domě = není-li společenství vlastníků určeno jinak, rozúčtování této služby se obecně provádí podle počtu osob. O počtu osob platí shodně to, co bylo uvedeno provozu výtahu, tedy počtem osob se souladu s ustanovením paragrafu 2 písm. G bod dvě zákona o službách myslí vždy vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u nichž mít za to, že s ní budou žít v jednotce po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období. Vlastník má za povinnost oznámit společenství vlastníků písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu těchto osob pod hrozbou pokuty dle paragrafu 13 zákona o službách I zde se doporučuje, aby stanovišti shromáždění určil, co konkrétně tuto službu tvoří – obvykle jde o elektrickou energii případně žárovky či zářivky

V dalších článcích uvedeme jednotlivé služby s možností rozúčtování - Vaše spolehlivá Správa nemovitostí Praha"


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.