Změna dodavatele plynu, elektřiny - výbor

Změna dodavatele plynu, elektřiny - výbor

Otázka

Může výbor vybrat nového dodavatele plynu, pokud je ve stanovách uvedeno, že do kompetence shromáždění spadá "určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti

Změna dodavatele plynu, elektřiny - výbor

Z ust. § 1208 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vyplývá, že do působnosti shromáždění spadá určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, a rozhodnutí o její změně.

Z ust. § 7 a 8 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, v platném znění (dále jen „nařízení vlády“), vyplývá, že činnosti týkající se správy domu a pozemku nařízení vlády jsou dle nařízení zejména dvojí – (i) činnosti týkající se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického a (ii) činnosti týkající se správy domu a pozemku z hlediska správních činností. Činnosti týkající se správy domu a pozemku z hlediska provozního a technického (ad i) jsou zejména provoz, údržba, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu a pozemku a revize technických sítí, a činnosti týkající se správy domu a pozemku z hlediska správních činností (ad ii) jsou zejména zajišťování veškeré správní činnosti, administrativní a operativně technické činnosti, vybírání záloh, vedení účetnictví a vymáhání pohledávek.

Z právě uvedeného je zřejmé, že osoba, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku je v praxi označována jako správce domu, resp. správce, starající se o správu domu v užším slova smyslu, jak uvedeno výše.

Dle ust. § 10 odst. 1 písm. b) nařízení vlády je osoba odpovědná za správu domu a pozemku (SVJ) oprávněna sjednávat smlouvy týkající se zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek zajišťují u dodavatele přímo.

Jinými slovy, dodavatele plynu vybírá a smlouvu s ním sjednává SVJ, pokud tak vlastníci nečiní sami, tj. dodávka plynu není zajištěna samostatnými smlouvami s jednotlivými vlastníky. Z občanského zákoníku, konkrétně z ust. § 1208, totiž nevyplývá působnost shromáždění, a pokud tak nebylo určeno stanovami SVJ, je rozhodnutí v otázce dodavatele plynu plně v působnosti výboru SVJ. Výbor tedy může vybrat nového dodavatele plynu, i když je ve stanovách uvedeno, že do kompetence shromáždění spadá "určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnost“, jelikož osoba, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, je správce domu, nikoli dodavatel plynu.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.