Rozúčtování služeb - prodej bytu

Rozúčtování sužeb - prodej bytu

Otázka:

Dobrý den, nový vlastník bytu, nám reklamuje vyúčtování, jelikož koupil byl v srpnu 2019. Úklidové služby byly poskytovány do června 2019. My jsme provedli vyúčtování, kde má nový majitel platby za úklid dle celkových ročních nákladů. Je tento postup správný nebo měl být úklid rozúčtován pouze původnímu majiteli bytu? my jsme k položce za úklid přistupovali jako k ročnímu nákladu celkem, který jsme rozúčtovali. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Pravidla pro tvorbu rozpočtu SVJ, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek jsou v souladu s ust. § 1200 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), nezbytnou součástí stanov.

Dle ust. § 1208 písm. d) NOZ dále platí, že do působnosti shromáždění patří také rozhodnutí o vyúčtování složených příspěvků na správu nemovité věci.

V prvé řadě tedy doporučuji zkontrolovat stanovy SVJ, zda neobsahují úpravu takové situace, či případně oslovit statutární orgán SVJ (tj. výbor či předsedu), zda neexistuje v této věci rozhodnutí shromáždění.

Pokud takto nenaleznete jednoznačnou odpověď, doporučila bych Vám postupovat tak, aby byla ve vyúčtování použita pro všechny druhy služeb stejná metoda rozúčtování nákladů.

Z uvedených informací mám za to, že vyúčtování nákladů na služby za rok 2019 bylo provedeno pro oba vlastníky zvlášť.

Pokud byly všechny ostatní služby mezi vlastníky rozděleny dle skutečných nákladů zachycených odečtem z příslušných měřidel ke dni předání bytu, naložila bych tímto způsobem i s nákladem na úklid domu. To znamená, že veškeré reálné náklady na úklid domu až do okamžiku změny vlastníka by hradil původní vlastník jednotky. Nový vlastník jednotky by pak hradil pouze ty náklady na úklid domu, které za dobu jeho vlastnictví jednotky skutečně vznikly.

Pokud však přesné hodnoty spotřeby nebyly k dispozici a vyúčtování bylo provedeno poměrně dle počtu měsíců, ve kterých byla daná osoba vlastníkem bytu, rozúčtovala bych tímto způsobem i náklad na úklid domu. To znamená, že část této položky by hradil i nový vlastník, a to v poměru dle počtu měsíců, ve kterých byl v daném zúčtovacím období vlastníkem předmětné jednotky, a to i v případě, kdy by veškeré náklady na úklid domu za dané období vznikly pouze v době do konce června (tj. v době vlastnictví jednotky původním vlastníkem).

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.