Smluvní pokuta pro případ prodlení a další sankce

Smluvní pokuta pro případ prodlení

Otázka

Jaké máme možnosti v rámci dlužníků - Smluvní pokuta pro případ prodlení a další sankce pro případ prodlení?

Odpověď

Smluvní úrok z prodlení

Od účinnosti občanského zákoníku, to je od 1.1.2014, že narozdíl od předchozího občanskoprávní úpravy sjednat úrok z prodlení ve výši odlišné – vyšší, ale i nižší konec závorky od za konaného úroků z prodlení stanoveného nařízení vlády číslo 351/2013 Sb. Občanský zákoník tak upřednostňuje smluvní volnost stran teprve v případě, že by výše úroků z prodlení nebyla mezi stranami sjednána, uplatní se uvedené nařízení a výše úroků v něm uvedené (odpovídá roční výše REPO sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšeného 8 procentních bodů).

Smluvní pokuta pro případ prodlení

Vedle úroků z prodlení bývá často s opožděný mi platbami správná smluvní pokuta. Tento institut je občanskoprávní prostředek utvrzení dluhu pro případ porušení určité smluvní povinnosti, z čehož vyplývá, že smluvní pokutou že zajistit pouze smluvní povinnosti, nikoliv povinnosti zákonné.

Pro to, aby povinnosti uhradit smluvní pokutu plátně vznikla, je nezbytné aby shodnou vůli k tomu směřující projevil nejen věřitel tedy společenství vlastníků jednotek, ale i dlužník. Povinnost, kterou má smluvní pokuta u tvrdit, by tedy měla být stanovena ve smlouvě s každým potencionálním dlužníkem – členem společenství. Beztak to V dohody by byl požadavek na uhrazení smluvní pokuty neoprávněný a případně přijaté prostředky z tohoto titulu by společenství vlastníků musel vrátit.

Z výše uvedeného vyplývá, že nelze dlužníkovi účtovat ani jednorázový poplatek za vytvoření upomínky. Aby dlužníkovi vznikla povinnost za upomínku paušálně stanovenou částku uhradit, bylo by třeba, aby dlužník na takovou svou povinnost přistoupil. Pokud například smlouva se správou domu byla uzavírána ještě jednotlivými členy společenství a dlužník v uvedené smlouvě na možnou paušální náhrady za upomínku přistoupil, je takový poplatek možný. Pokud však dlužník s takovýmto poplatkem svůj souhlas nikdy neprojevil, nemá požadavek na zaplacení tohoto poplatku žádnou právní oporu a účtován být nemůže. Namísto paušálního poplatku že však po dlužníkovi požadovat například náklady skutečně vzniklé tím že upomínka musela být odeslána.

Jelikož je tato problematika opravdu velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde, váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.