Příjmy SVJ z nájmu prostor

Příjmy SVJ z pornájmu prostor

Otázka:

Společenství vlastníků pronajímá společné prostory (střechu) mobilnímu operátorovi. V roce 2016 společenství obdrželo 11 plateb a 12.platba za prosinec 2016 byla připsána až 3.1.2017. Vlastníci na svých shromážděních rozhodli, že příjmy z pronájmu se nebudou převádět do "fondu oprav", ale budou jednotlivým vlastníkům vyplaceny. Moje otázka - vyplatí společenství vlastníků příjmy z pronájmu ze skutečně došlých 11 splátek nájemného nebo vyplatí příjmy za 12 měsíců tj. včetně došlé úhrady za 12/2016, která fyzicky došla až 3.1.2017?

Odpověď

Společenství vlastníků jednotek je účetní jednotkou, která účtuje v souladu s vyhláškou MF ČR č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jak vyplývá z § 3 zákona o účetnictví, účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. To tedy znamená, že platba za prosinec by měla být součástí výnosů roku 2016.

Ovšem k tomu je nutné doplnit, že nájemné ze společných prostor není výnosem společenství, ale je výnosem, či přesněji příjmem, jednotlivých vlastníků. O tomto nájmu tak nebude společenství účtovat jako o výnosu, ale jako o závazku vůči vlastníkům, a to v okamžiku přijetí tohoto nájemného, kdy současně vzniká závazek vůči vlastníkům. Z toho důvodu se domnívám, že vlastníkům bude vyplaceno pouze 11 plateb nájemného, protože v této výši současně vznikl závazek společenství vůči vlastníkům z titulu přijatého nájemného za užívání společných prostor domu.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.