Vyhlášky, zákony, nařízení vlády v prostředí Společenství vlastníků jednotek a bytových družstev

Vyhlášky, zákony, nařízení vlády

Otázka

Můžete nám zaslat seznam zákoných povinností pro Společenství vlastníků jednotek?

Vyhlášky, zákony, nařízení vlády v prostředí Společenství vlastníků jednotek a bytových družstev
Zákony
 • 563/1991 - Zákon o účetnictví
 • 586/1992 - Zákon o daních z příjmů  
 • 340/2013 - Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí  
 • 280/2009 - Daňový řád
 • 89/2012 - Nový občanský zákoník
 • 406/2000 - Zákon o hospodaření energií  
 • 338/1992 - Zákon o dani z nemovitých věcí
 • 256/2013 - Zákon o katastru nemovitostí České republiky  
 • 67/2013 - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
 • 133/1985 - Zákon o požární ochraně
Vyhlášky
 • 269/2015 - Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
 • Pokyn k vyhl. 269/2015 - Metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 Sb. a vyhlášce 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
 • 194/2007 - Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
 • 405/2015 - Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
 • 345/2002 - Vyhláška, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
 • 34/2016 - Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
 • 246/2001 - Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • 85/1978 - Vyhláška o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
 • 500/2002 - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
 • 504/2002 - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Nařízení vlády
 • Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. - Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
 • Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. - Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce
 • Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. - Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

V této souvislosti je třeba uvést, že seznam obsahuje pouze nejvyúžívanější zákony, vyhlášky, nařízení vlády.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.