Zdroje krytí nákladů na plnění spojené s užíváním jednotek

Zdroje krytí nákladů

Otázka

Zajímal by nás jak nastavit zdroje krytí nákladů na plnění spojené s užíváním jednotek.

Odpověď

Úhrady cen služeb jsou ze strany vlastníků realizovány zálohovým způsobem. Vyplývá to jak z obecného ustanovení paragrafu 1181 odstavce 1 občanského zákoníku, dle kterého vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu a má právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu zálohy čas vyúčtovala, zpravidla nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období, tak i ze speciálního ustanovení paragrafu 4 zákona o službách, které má před touto obecnou úpravou přednost zákon o službách je zde v postavení lex specialis.

Z tohoto speciálního ustanovení vyplývá následující:

  1. společenství vlastníků má právo požadovat na jednotlivých vlastnících placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním jednotek. O výši záloh rozhoduje společenství vlastníků, to je zpravidla shromáždění
  2. není-li přijato rozhodnutí společenství vlastníků určí společenství vlastníků jednotlivým vlastníkům měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby s úplného roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladu odvozených předpokládaných cen běžného roku,
  3. není li přijato rozhodnutí společenství vlastníků, měsíční zálohy se pro každé s účtovací období vypočítají z výše maximálně 1:12 dodávek, a to podle skutečného spotřeby vody za předchozí roční období, nebo podle směrných čísel roční spotřeby vody vynásobené cenami sjednaný mi s dodavatelem,
  4. Společenství vlastníků má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné oznámení nové výše zálohy. Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řadě budu odměna, jinak je zvýšení zálohy nedojde.

Vzhledem k tomu, že se případně záloh na služby jedná o zálohy na dobu jednoho roku a kratší, účtují se v praxi obvykle na účet 324 – přijaté zálohy, který bývá v rámci analytické evidence členěn dle jednotlivých druhů služeb. Vzhledem k tomu, že se jedná o zálohy, musí být tyto oddělené vedeny i dle jednotlivých vlastníků opačném případě by zejména nebylo možné provést jejich vyúčtování. Tato evidence již zpravidla není formou analytických účtu, jelikož by obvykle došlo k zahlcení účetnictví, což by se negativně odrazilo na povinnosti vést účetnictví přehledné.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.