Prodlení člena společenství vlastníků se splněním platební povinnosti

Prodlení člena společenství vlastníků se splněním platební povinnosti

Otázka

Jak máme postupovat v rámci dlužníků v našem Společenství vlastníků?

Odpověď

V praxi se často stává, že člen společenství vlastníků svůj závazek uhradit některé z uvedených plateb nesplní. Důvody pro odepření splnění takových závazku bývají různé. Přes prostou nech ochotu nebo neschopnost uhradit příslušnou částku někdy členové společenství vlastníků tímto způsobem vyjadřují svůj nesouhlas s hospodaření společenství vlastníků čistím, nějaké konkrétní opravit či úpravy byly sdružené finanční prostředky na správu domu a pozemku poskytnuty či užity. Takový postup nemá oporu v zákoně. Především je třeba zdůraznit, že pokud o tom příslušný orgán společenství vlastníků rozhodl, vzniká platební povinnost všem členům společenství vlastníků, bez ohledu na jejich názor na výši či přiměřenost takové platby.

Stejně tak případě oprav a úprav společného majetku je jediným relevantním Kritériem, zda o provedení opravy či úpravy rozhoduje příslušný orgán společenství a konkrétním cenu nepřísluší posuzovat potřebu provedení těchto oprav či úprav nebo přiměřenost nákladů na ně jinak než v rámci shromáždění. Na společenství vlastníků se tak například nemůže dovolávat toho, že s provedením konkrétní opravit či úpravy nesouhlasil, a tudíž že nebude náklady na ní hradit – takové námitky má možnost uplatnit pouze na schůzi příslušného orgánu společenství vlastníků aby byly přehlasovala, je z hlediska povinnosti tak to vzniklé náklady hradit v shodném právní postavení jako členové společenství vlastníků, kteří s provedením opravy či úpravy souhlasili. Tím samozřejmě není dotčena možnost přehlasované u vlastníka navrhnout soudu – existuje k tomu důležitý důvod – aby o záležitosti rozhodnul, navrhl ovšem musí podat do 3 měsíců ode dne, kdy se rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl (ustanovení paragrafu 1209 odst. 1 občanského zákoníku).

Jelikož je tato problematika opravdu velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde, váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.