Příspěvky na správu domu a pozemku – fond oprav

Příspěvky – fond oprav

Otázka

Jaké jsou příspěvky do fondu oprav, jak se připravují a v jaké výši

Odpověď

Příspěvky na správu domu a pozemku – fond oprav

Nejdůležitější m zdrojem krytí nákladů na správu domu a pozemku jsou příspěvky vlastníků jednotek na úhradu nákladů na správu domu a pozemku. Povinnost hradit tyto příspěvky vyplývá z ustanovení paragrafu 1180 občanského zákoníku, dle kterého platí, že nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Rovněž z tohoto ustanovení vyplývá, že sloužily některá ze společných částí jen některé vlastníků jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto čas na vlastní náklad. V neposlední řadě platí, že příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členu jejich orgánu, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

Z výše uvedeného vyplývá následující:
  • Jednotlivý vlastníci musí přispívat na úhradu nákladů na správu domu a pozemku.
  • Obecnými klíči pro rozvržení výše příspěvku je kritérium podílu na společných částech v případě jiných nákladů na správu domu a pozemku, nežli jsou náklady vlastní správní činnosti, a kritérium rovného podílu za každou jednotku na těch nákladech na správu domu a pozemku, jimiž jsou náklady vlastní správní činnosti.

V případě příspěvku hrazených dle spoluvlastnických podílů platí určitá zákonem stanovená modifikace v případech, kdy některá ze společných částí slouží jen některému z vlastníku jednotky k výlučném užívání. Na základě ní je možné, aby buď daní vlastník tak to vymezenou společnou čas spravoval sám plnou na své náklady nebo aby tento vlastník společenství vlastníků za tyto společné části nějak finančně přispívá, případně může dojít i ke kombinaci obou možností. Je otázkou, zda tuto modifikace lze použít i na vlastníky jednotek vymezených dle zákona o vlastnictví bytů, jelikož tento zákon společné části sloužící k výlučném užívání neznal. Názory odborné veřejnosti na tuto problematiku dosud nejsou bohužel ustálené.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.