Uveřejňování dlužníků

Otázka

Může naše SVJ zveřejnit seznam dlužníků s výši dluhu na naší webové prezentaci?

Odpověď

Uveřejňování dlužníků

Jednou z častých otázek, které se objevuje v každodenní praxi fungování společenství vlastníků, je oprávněnost s uveřejňování man dlužníků, a to jak na nástěnkách ve společných prostorách domu, na internetu či uvedení ním v rámci schůze shromáždění vlastníků jednotek.

Nejprve je nutné si uvědomit, že jakékoliv nakládání se jménem a příjmením konkrétní fyzické osoby či s jiným jejími údaje, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat, podléhá přísné regulaci na základě zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon o ochraně osobních údajů přísně omezuje jakékoli nakládání se jménem a příjmením konkrétní fyzické osoby či s jinými jejími údaji, na jejichž základě lze tuto osobu identifikovat. Dohled nad dodržováním zákoně stanovených povinnosti při zpracování osobních údajů vykonává ÚOOÚ.

Pokud by společenství vlastníků na zveřejníme dlužníků a údajů o dluhu trvalo, musí být splněny podmínky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, tedy aby tito dlužníci se zveřejněním svého jména v uvedeném seznamu souhlasili, a dále se společenství vlastníků musí registrovat u úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce osobních údajů uvedených dlužníků. Bez souhlasu dlužníků a registrace u úřadu pro ochranu osobních údajů zákon o ochraně osobních údajů zveřejnění údajů o dlužnících nepřipouští. Pokud by společenství vlastníků uvedené zákoně omezení nerespektoval, hrozí společenství vlastníků ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů značná finanční sankce. Lze tedy doporučit případě zveřejňování zápisu ze schůze výboru tyto údaje anonymizovat.

Uvedené téma teď zase navíc ÚOOÚ opakovaně vyjádřil a konstatoval, že zveřejňování osobních údajů v souvislosti se vznikem pohledávek (bez předchozího souhlasu subjektu údajů, který musí splňovat veškeré požadavky zákona o ochraně osobních údajů) považuje za nepřípustné zasahování do soukromí osob, neboť zpřístupněním takového údaje, který by získán na základě soukromoprávního vztahu, může dojít k poškození dobrého jména takové osoby v mnoha dalších vztazích, a to jak soukromoprávních, tak veřejnoprávních. ÚOOÚ proto považuje zveřejňování osobních údajů souvislosti se vznikem dluhu za nátlakové jednání, kterým jsou obvykle porušována i další ustanovení listiny základních práv a svobod.

Pro doplnění je vhodné uvést, že údaje o výši dluhu konkrétních fyzických osob nelze ze shora uvedených důvodů zveřejňován bez ohledu na to, zda se jedná o dluhy vzniklé na příspěvcích na správu domu a pozemku, či o dluhy na poplatcích za služby.

Jelikož je problematika v rámci dluhů SVJ velmi rozsáhlá, rozhodli jsme se pro vás připravit podrobný postup, který naleznete v jednotlivých článcích, které jsou umístěny na našem blogu zde. Váš spolehlivý správce nemovitosti.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.