Dotazy pro správce nemovitostí k výběrovému řízení

Dotazy pro správce nemovitostí

Otázka

Jaké dotazy bychom měli položit správcovským firmám?

Odpověď

Níže vypisujeme nejčastější dotazy od našich klientů

Máte svůj ekonomický servis?

ANO, máme. V ceně za správu nemovitostí je z v rámci ekonomického servisu nabízeno: předepisování a kontrola veškerých zálohových plateb, vymáhání dlužných plateb včetně příslušenství, na vyžádání předkládáme přehled neplatičů, zajišťujeme vyúčtování tepla, teplé vody a dalších služeb spojených s užíváním jednotek, individuální změny předpisů na žádost vlastníků. Vše v našem vlastním informačním systému

Máte své účetní?

ANO, máme své vlastní zaměstnané účetní, které pro Vás účtují v soustavě podvojného účetnictví, zpracovávají a v termínu podávají daňové přiznání daně z příjmu, provádíme účetní uzávěrky, vyúčtování výnosů a nákladů a další služby - pouze ZAJIŠŤUJEME společnost která provede rozúčtování jednotlivých medii.

Co vše je zahrnuto ve vašem technickém servisu?

Vedeme technickou dokumentaci domu, předkládáme návrhy na zlepšení stavu objektu, zpracováváme ročně návrh plánu oprav, zajišťujeme veškeré povinné revize, hlídáme kontroly zařízení dle Vašich smluv, zajišťujeme včasné odstranění závad, zajišťujeme nepřetržitou havarijní službu, provádíme pravidelné prohlídky objektu.

Jak řešíte výběrová řízení?

V případě, že se jedná o odbornou problematiku, zajistíme prohlídku Vašeho objektu odporným zaměstnancem, který navrhne určité postupy. Jakmile si zvolíte daný postup, vyzveme Vás k předání kontaktů na Vámi doporučované dodavatele, a pak zajistíme poptávku u dodavatelů, které máme prověřené my i Vy, aby dostali poptávku ve stejný termín a měli stejné podmínky. Cenové nabídky Vám přepošleme. Nad rámec smlouvy jsme schopni Vám cenové nabídky porovnat a napsat vyjádření a doporučení.

Jak postupujete v případě havarijního servisu?

V případě havarijního servisu jsme dle smlouvy oprávněni jednat samostatně, takže ihned zajišťujeme opravu (do 2hod od zavolání) a také kontaktujeme výbor o vzniklé situaci a úzce spolupracujeme jak s výborem, tak s technikem, který opravu provádí. Havárii může nahlásit kdokoliv z domu.

Jak archivujete naše doklady a jak jste rychle schopni nám je dodat?

Vaše doklady archivujeme jak v papírové podobě (pokud je v této podobě dostaneme), veškeré nové doklady, které dostaneme v papírové podobě, tak ale převádíme do elektronické a ukládáme je do našeho pracovního KD systému, do kterého máte přístup i vy. V tomto systému naleznete během chvilky veškeré námi provedené revize, datumy dalších revizí, jaké byly provedené objednávky a od jakých společností. Veškeré poptávky, které jsme zadali a cenové nabídky, které jsme od dodavatelů dostali.

Účastníte se také shromáždění?

Pokud jsme výborem pozvaní, tak se shromáždění samozřejmě účastníme velice rádi, protože jsme schopni pomoci výboru obhájit objednávky, které se prováděli. Představit plán oprav a vylepšení stavu objektu. Jedna účast na shromáždění za rok není fakturovaná.

Jste ochotni nám pomoci v případě přípravy shromáždění?

ANO, když dostaneme pokyn od výboru, že je plánované shromáždění, pak připravíme přehled pohybu na účtu, přehled dlužníků a postup vymáhání jejich dluhů, přehled provedených prací na objektu, harmonogram plánovaných oprav či zlepšení na objektu. Přehled revizí, které se provedly a přehled revizí naplánovaných na další rok. Dále také předáme výboru cenové nabídky aktuální poptávek na požadované akce.

Jak postupujete v případě objednávky jakékoliv práce?

Domluvíme s dodavatelem termín provedení práce, zajistíme přístup do objektu, v případě větší akce kontrolujeme postup prací, po ukončení si převezmeme provedené dílo na základě předávacího protokolu a informujeme výbor o provedených pracech.

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.