Podnět vlastníků - svolání shromáždění

Podnět vlastníků-svolání shromáždění

Otázka:

Jak by mělo vypadat svolání shromáždění s podnětu vlastníků?

Odpověď

Podnět vlastníků podle ust. § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ”), ke svolání shromáždění k zasedání

Vážený pane (paní) ***/Vážení,

obracíme se na Vás jako vlastníci jednotek, kteří mají podíl na společných částech větší než 25 %, se žádostí, abyste ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení tohoto dopisu svolal/-i shromáždění SVJ ***, IČO: ***, se sídlem ***, k zasedání s následujícím programem:

1/ rozhodnutí o modernizaci výtahu (ve smyslu *** článku stanov, nebo ust. § 1208 NOZ stavební úpravy společné části).

2/ rozhodnutí o podmínkách a postupu výběru dodavatele výtahu a časovém horizontu realizace modernizace.

3/ odsouhlasení způsobu financování modernizace.

Tato potřeba vyplývá z revizní zprávy, ze dne ………………ve které jsou stanovena opatření na odstranění rizik a vad výtahu, které je třeba neprodleně učinit.

V *** dne ***

Podpisy vlastníků s určením jejich podílu na společných částech

Rádí Vám zodpovíme vaše dotazy. Váš spolehlivý správce nemovitosti. Správa domu, správa SVJ, správa DB, Správa nemovotostí Praha a Středočeský kraj.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.