Podnět vlastníků - svolání shromáždění

Podnět vlastníků - svolání shromáždění

Otázka:

Jak by mělo vypadat svolání shromáždění s podnětu vlastníků?

Odpověď

Podnět vlastníků podle ust. § 1207 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ”), ke svolání shromáždění k zasedání

Vážený pane (paní) ***/Vážení,

obracíme se na Vás jako vlastníci jednotek, kteří mají podíl na společných částech větší než 25 %, se žádostí, abyste ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení tohoto dopisu svolal/-i shromáždění SVJ ***, IČO: ***, se sídlem ***, k zasedání s následujícím programem:

1/ rozhodnutí o modernizaci výtahu (ve smyslu *** článku stanov, nebo ust. § 1208 NOZ stavební úpravy společné části).

2/ rozhodnutí o podmínkách a postupu výběru dodavatele výtahu a časovém horizontu realizace modernizace.

3/ odsouhlasení způsobu financování modernizace.

Tato potřeba vyplývá z revizní zprávy, ze dne ………………ve které jsou stanovena opatření na odstranění rizik a vad výtahu, které je třeba neprodleně učinit.

V *** dne ***

Podpisy vlastníků s určením jejich podílu na společných částech


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.