Příjmy SVJ z nájmu prostor

Příjmy z pronájmu portsor SVJ

Otázka:

Společenství vlastníků pronajímá společné prostory (střechu) mobilnímu operátorovi. V roce 2016 společenství obdrželo 11 plateb a 12.platba za prosinec 2016 byla připsána až 3.1.2017. Vlastníci na svých shromážděních rozhodli, že příjmy z pronájmu se nebudou převádět do "fondu oprav", ale budou jednotlivým vlastníkům vyplaceny. Moje otázka - vyplatí společenství vlastníků příjmy z pronájmu ze skutečně došlých 11 splátek nájemného nebo vyplatí příjmy za 12 měsíců tj. včetně došlé úhrady za 12/2016, která fyzicky došla až 3.1.2017?

Odpověď

Společenství vlastníků jednotek je účetní jednotkou, která účtuje v souladu s vyhláškou MF ČR č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jak vyplývá z § 3 zákona o účetnictví, účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. To tedy znamená, že platba za prosinec by měla být součástí výnosů roku 2016.

Ovšem k tomu je nutné doplnit, že nájemné ze společných prostor není výnosem společenství, ale je výnosem, či přesněji příjmem, jednotlivých vlastníků. O tomto nájmu tak nebude společenství účtovat jako o výnosu, ale jako o závazku vůči vlastníkům, a to v okamžiku přijetí tohoto nájemného, kdy současně vzniká závazek vůči vlastníkům. Z toho důvodu se domnívám, že vlastníkům bude vyplaceno pouze 11 plateb nájemného, protože v této výši současně vznikl závazek společenství vůči vlastníkům z titulu přijatého nájemného za užívání společných prostor domu.


Pomohla Vám naše odpověď?
Pokud nikoliv, klidně nás kontaktujte,
rádi Vám pomůžeme!Katalog společnosti

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.